Специални правила при определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество | РААБЕ Експерт

Специални правила при определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество

Специални правила при определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество
04
2015

Правила за определяне на „продажна цена“ и „цена на придобиване“

Правилата за формиране на облагаемия доход при продажба или замяна на права или имущество са различни и зависят от обекта на сделките, потенциален източник на облагаем доход – недвижимо имущество, движимо имущество, финансови активи и др.

В тази връзка се използват две основни определения:

  • продажна цена – включва всичко придобито от лицето, включително и възнаграждение, различно от пари;
  • цена на придобиване – документално доказана цена на придобиване, непарични вноски.

Съгласно общите правила на ЗДДФЛ, доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество в повечето случаи са облагаеми, освен  ако имуществото не попада в хипотезата на чл. 13, ал.1, т.1 и т.26 и не подлежи на облагане с окончателен данък.

Размерът на облагаемия доход се определя за всяка сделка по отделно, като положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 % разходи.

За всички облагаеми и необлагаеми доходи, дни преди представяне на годишните данъчни декларации можете да прочетете повече в „Данъчен наръчник – актуален коментар и практически примери.“

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top