стопанска дейност | РААБЕ Експерт

стопанска дейност

Обсъждат прилагане на принципа на мълчаливо съгласие при услуги за бизнеса

Обсъждат прилагане на принципа на мълчаливо съгласие при услуги за бизнеса
08
2014

10 услуги ще могат да се ползват по този режим

На обществено обсъждане е представен проект на Решение на Министерски съвет, което ще разреши използването на принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса. Мнение по темата могат да...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Доходите ни – вече достояние на всички в Европейския съюз

Доходите ни – вече достояние на всички в Европейския съюз
01
2014

Задължения за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен на информация между държавите членки

Разпоредбите на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15.02.2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане влязоха в сила и в нашето законодателство от 01.01.2013 г. Настоящите изменения в Данъчно-осигурителния...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Място на стопанска дейност и определена база

Място на стопанска дейност и определена база
09
2013

В по-новите СИДДО се среща първото понятие

За определянето на това кои доходи на чуждестранни лица са с източник България – важно място заемат понятията „място на стопанска дейност“ и „определена база“. В коментара на Организацията за икономическо сътрудничество и...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to стопанска дейност
Go to top