Трансферно ценообразуване | РААБЕ Експерт

Трансферно ценообразуване

Трансферно ценообразуване
01
2017

Запознахте ли се с новите правила за автоматичен обмен на информация за целите на трансферното ценообразуване?

Правилата са уредени в Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.

Правилата, въведени с директивата, имат съществено значение за засилване на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, което е в синхрон с няколко взаимно допълващи се инициативи на Европейския съюз. Също така мерките за данъчна прозрачност са едни от основните аспекти в работата на Европейската комисия, което е видно както от приетата през 2015 г. промяна в Директивата за административното сътрудничество между държавите членки по отношение на обмена на информация в сферата на предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, така и от последващата промяна в същата директива, но свързана с т. нар. отчети по държави, които многонационалните групи предприятия ще са задължени да съставят и подават.

Въпреки че българското законодателство не предвижда издаване на предварителни споразумения за ценообразуване, България ще получава информация за издадените от други държави членки предварителни споразумения за ценообразуване, което е предпоставка за проучване на опит и добри практики в областта на трансферното ценообразуване.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Международно данъчно облагане и осигуряване + CD

Международно данъчно облагане и осигуряване

Връзката между българското и чуждестранното законодателство + практически решения на конкретни казуси!Прочети още

Цена:127,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top