Трудовите правоотношения на придобилите право на пенсия отново могат да бъдат прекратявани | РААБЕ Експерт

Трудовите правоотношения на придобилите право на пенсия отново могат да бъдат прекратявани

Трудовите правоотношения на придобилите право на пенсия отново могат да бъдат прекратявани
10
2015

Промяната важи и за работника и за работодателя при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Възстанови се правото на работодателя да прекратява трудов договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст с писмено предизвестие на основания чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда.

Какво означава това?

Прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ зависи изцяло от субективната воля на работодателя, а не от факта на придобиване правото на пенсия.

С оглед принципа на равнопоставеност, се създаде ново прекратително основание, установено в чл. 327, ал.1 от Кодекса на труда.  Тази разпоредба дава възможност на работника по негова преценка да прекрати трудовото правоотношение едностранно, когато е придобил право на пенсия за изслужено време и старост.

Двете страни по трудовото правоотношение имат еднакви права и прилагането им зависи само от тях.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top