VIES | РААБЕ Експерт

VIES

Правилно коригиране на VIES-декларация

Правилно коригиране на VIES-декларация
04
2015

Неподаването на VIES се наказва с глоба или имуществена санкция

Коригирането на VIES-декларация става основно по два начина в зависимост от срока, в който е открита грешката. Те са регламентирани в чл. 115, ал. 10 от Правилника за прилагане на ЗДДС и в чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗДДС....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Грешките при отчитане на ДДС и как да ги избегнем

Грешките при отчитане на ДДС и как да ги избегнем
10
2014

При объркани колони може да се наложи и повторно подаване на VIES-декларация

Облагането с данък върху добавената стойност често може да се окаже сериозно предизвикателство дори за счетоводители с богат опит. Причината е, че трябва да се съобразяват много неща едновременно и при всяка грешна стъпка се...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отклонение на данните от Интрастат декларацията с данните от декларацията по ДДС

Отклонение на данните от Интрастат декларацията с данните от декларацията по ДДС
Въпрос: 

В какъв аспект (в кои случаи) е допустимо отклонение на данните от Интрастат декларацията, с данните от декларацията по ДДС за даден отчетен период?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Subscribe to VIES
Go to top