Внесоха два законопроекта за изменение на ЗДДС | РААБЕ Експерт

Внесоха два законопроекта за изменение на ЗДДС

Внесоха два законопроекта за изменение на ЗДДС
04
2016

Предвиждат се данъчни облекчения за специфични групи храни

От началото на месеца са внесени два законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената стойност. Единият предвижда намаляване на данъчната ставка за храните за кърмачета, преходните храни, еднократните пелени за бебета, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хора с увреждания, детските седалки за автомобил, както и за услугите за гледане на деца, възрастни болни или лица с трайни уврежданията.

Законопроектът предвижда още и механизми за защита на малките и средни български предприятия и производители. Според тях ДДС вече ще може да се възстановява едва след като фирмите са заплатили на доставчиците си поне частично дължимата сума, като тази сума трябва да е поне равна на ДДС за приспадане. Целта на тази промяна е да се прекрати порочната практика за отложено плащане към реалните доставчици, като в същото време се ползва данъчен кредит. Предложението е тези промени да влязат в сила още от началото на месец юли.

Другият внесен законопроект цели облекчаване на режима на облагане с ДДС на дарения на хранителни стоки със скоро изтичащ срок на годност в полза на организации за общественополезна дейност или лица, предоставящи социални услуги и грижи.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top