За и против „касовата отчетност“ | РААБЕ Експерт

За и против „касовата отчетност“

За и против „касовата отчетност“
10
2013

Режимът вече е внесен в Народното събрание

Промените в Закона за данък добавена стойност, които ще въведат новият режим за „касовата отчетност“, бяха приети на ниво Министерски съвет и според очакванията ще получат зелена светлина и от парламента до края на този месец. По мнение на някои експерти обаче промяната няма да е в помощ на малкия и среден бизнес.

В основата си новият режим, който според проекта ще влезе в сила от 01 януари 2014 г., предвижда внасяне на ДДС, едва когато са получени плащанията по доставките от контрагентите. За да може да се прилага този режим, трябва да не се надвишава максималният праг за годишен оборот от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия. Другото изискване е доставките по режима да са с място на изпълнение в България. Сред изискванията към фирмите, които решат да използват режима, е да нямат глоби и санкции за неспазване на данъчното законодателство и плащанията да минават по банков път. Фирмите, които решат да използват режима, ще могат обаче също така да ползват данъчен кредит за покупките си едва след като извършат плащане към доставчиците си. Според данните на Министерство на финансите от режима ще могат да се възползват близо 200 хил. фирми, които нямат толкова голям оборот.

По мнение на експерти обаче административната тежест във връзка с новия режим ще бъде повече от облекченията и поне в началото е необходим преходен период, в който да бъдат настроени програмните продукти, извършващи счетоводната отчетност. Според Българската стопанска камара основен проблем ще бъде изготвянето на дневниците по ДДС, тъй като преди отразяването на всяка доставка трябва да се провери наличие и размер на плащането, тоест паричните сметки на фирмите да са напълно осчетоводени, преди изготвянето на дневниците.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top