Защо счетоводната информация трябва да бъде вярна и актуална? | РААБЕ Експерт

Защо счетоводната информация трябва да бъде вярна и актуална?

Защо счетоводната информация трябва да бъде вярна и актуална?
03
2015

Инвестиционна конференция в Единбург и МСФО

В началото на месеца в Единбург се проведе международна инвестиционна конференция, на която председателят на IASB – международни счетоводни стандарти, Ханс Холгер Ворст коментира „лошите“ счетоводни показатели. Според него е най-добре счетоводството да отразява вярно икономическата реалност, дори и тогава, когато данните са неприятни за четене.

МСФО изискват от фирмите и дружествата да предоставят актуална и сравнима информация, така че тя да води до вземането на правилни инвестиционни решения и правилно разчитане на временните пазарни колебания и на дългосрочните тенденции.

В тази връзка се напомня за промените в МСС 19 – Доходи на наети лица и за отпадането на така наречения метод „коридор“ за отлагане на признаването на актюерските печалби и загуби и представяне на реалното финансово състояние в дружествата. Така се осигурява прозрачност на данните за инвеститорите и помага на ръководството и управителите при вземане на правилни управленски решения.

Особено внимание се обръща на пенсионните и застрахователните системи в Европа – наречени „хибридни системи“, които от счетоводна гледна точка не отговарят на изискванията за „дефинирани вноски“ или „дефинирани доходи“при пенсиите. Като резултат от тези наблюдения се предлага да се направи проучване и да се разработи общо становище за прилагане в ЕС.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top