ЗКПО | РААБЕ Експерт

ЗКПО

Относно документи без попълнени реквизити по чл. 10 от ЗКПО

Относно документи без попълнени реквизити по чл. 10 от ЗКПО
Въпрос: 

Дружество с основна дейност международен транспорт получава за платените в чужбина аутобан такси, горива и смазочни материали първични счетоводни документи, в които не са налице всички реквизити, изисквани от действащото у нас счетоводно законодателство – записани са единствено дата и регистрационен номер на тежкотоварния автомобил.

Ще бъдат ли признати като документално обосновани по реда на чл. 10, във връзка с чл. 26, т. 2 от ЗКПО посочените разходи, при условие, че от една страна...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато те се използват и за лично ползване

Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато те се използват и за лично ползване
01
2017

Какво ще изберат работодателите – данък върху разходите в натура или облагане на физическите лица?

Разходите за поддръжка, ремонти и експлоатация на превозните средства  подлежат на облагане с данък върху разходите по реда на чл. 204, ал. 1, т.  4 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице - работодател е избрал да облага за своя сметка...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

За пълна и изрядна документация при Служебните автомобили

За пълна и изрядна документация при Служебните автомобили
12
2016

Защо тази година нещата със служебните автомобили са толкова сложни и трудоемки?

Темата за използването на служебните автомобили ни връхлетя като вълна от началото на 2016 г. и окончателно ще ни залее при годишното приключване, попълването на годишните данъчни декларации и годишното приключване.

Тези проблеми бяха...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

„Местно лице“ за данъчни цели

„Местно лице“ за данъчни цели
09
2016

Как да определите кое лице е „местно“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО?

Дефиниция за целите на ДДФЛ

На основание на чл. 4, ал. 1, местно физическо лице, без оглед на неговото гражданство, е лице:

  • което има постоянен адрес в България, или
  • което пребивава
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да избегнете двойното данъчно облагане с Италия?

Как да избегнете двойното данъчно облагане с Италия?
08
2016

Одобрен е проект на нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Министерският съвет одобри проект на нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и предотвратяване на отклонението или заобикалянето от облагане, като основа за водене на преговори.

Каква е...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Служебните автомобили – ТОП темата на 2016 г.

Служебните автомобили – ТОП темата на 2016 г.
05
2016

Книгата, която трябва да стои на бюрото на всеки счетоводител!

Една тема разбуни духовете на счетоводители, одитори и данъчни консултанти от началото на 2016 г. – тази за служебните автомобили и най-вече за данъчните рискове при закупуването, използването или продажбата им,...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кражба на лизингов автомобил и лихви

Кражба на лизингов автомобил и лихви
Въпрос: 

Автомобил, който е отписан от данъчния и счетоводния амортизационен план след като е откраднат, водят се дела, но си тече лизинга т.е. всеки месец се плащаме главници и лихви без ДДС- размерът на дан. кредит, който е ползван при покупката,е вече върнат-направена корекцията още при кражбата-когато е отписан и автомобила.

Лихвите, които се отчитат като текущ разход, всеки месец се заплащат на база на опростена фактура, която издава лизингодателя, а за главницата има издадена сметка с...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Данък, удържан при източника

Данък, удържан при източника
03
2016

Облагане на доходи на местни и чуждестранни лица

Доста често срещана практика у нас е в дадена фирма да се ползват чуждестранни лица – било то като управители, консултанти, автори на различни разработки, със защитени авторски права и много др.

Тогава възникват няколко...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Разпределение на дивиденти и данъчното им третиране

Разпределение на дивиденти и данъчното им третиране
02
2016

Приложими разпоредби на чл. 27, ал. 1, т. 1 и ал. 2; § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО

Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Определяне на разходни норми на горива на стара техника

Определяне на разходни норми на горива на стара техника
Въпрос: 

Фирма е закупила следните МПС: колесен трактор ЮМЗ-6АМ „Шипка“, колесен трактор ТК-80, ЗИЛ 131  и изпитва затруднение с отчитане на изразходеното гориво, поради невъзможност за откриване на разходна норма за същите в нормативната литература. Разходната норма на тракторите следва да е на моточас, като има единствено моточасовници на тях. Тракторите са закупени втора употреба и няма съпътстваща документация, в която да е указана разходната норма. За ЗИЛ 131, в нормативната литература открихме...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to ЗКПО
Go to top