Новини | РААБЕ Експерт

Новини

„Слухове“ за облагане на минималната работна заплата

„Слухове“ облагане на минималната работна заплата
11
2013

Ако схемата бъде приета, ще започне да действа чак от 2015 г.

Обмислят сложна схема за облагане на хората с минимални доходи и след това за връщането на част от този данък. Причината за схемата е в опасенията, че ако се въведе необлагаем минимум, той ще бъде използван за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво предвиждат предстоящите промени в Закона за обществените поръчки?

Какво предвиждат предстоящите промени в Закона за обществените поръчки?
11
2013

Защо този закон е важен и какво да очакваме?

Законът за обществените поръчки е един от ключовите икономически закони. В него, от една страна, се регламентират процедурите, чрез които се извършва разходването на публичните средства за реализиране на проектите на държавата, общините и другите...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как законно да се възползваме от стажантите?

Как законно да се възползваме от стажантите?
11
2013

Какво предвиждат промените в Кодекса на труда за договорите за стажуване и ученичество

Липсата на професионален опит и на практически умения са сред основните фактори за високото равнище на безработицата сред младите хора.

Договорът за стажуване не е регламентиран в сега действащия текст на Кодекса на труда...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нова процедура по ОПАК за областните и централни администрации

Нова процедура по ОПАК за областните и централни администрации
10
2013

Максималният размер на финансовата помощ за всеки проект е 90 хил. лв.

Областните и централните администрации могат да кандидатстват по нова процедура по подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация“ на Оперативна програма „Административен капацитет“. Общият размер...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Разширяват обхвата на общините, в които да се преотстъпва корпоративен данък

Разширяват обхвата на общините, в които да се преотстъпва корпоративен данък
10
2013

Министерски съвет одобри промените в средата на месеца

Правителството планира да разшири обхвата на общините, в които може да се преотстъпва корпоративният данък. Промяната в Закона за корпоративното подоходно облагане представлява държавна помощ за регионалното развитие,...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top