Новини | РААБЕ Експерт

Новини

Успешно проведени 48 обучения и обучени 1508 кметове на кметства и кметски наместници

Успешно проведени 48 обучения и обучени 1508 кметове на кметства и кметски наместници
10
2013

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и от Европейския социален фонд

В края на м. септември РААБЕ България ООД успешно приключи провеждането на 48 обучения на кметове на кметства и кметски наместници в качеството си на изпълнител по проект на Националното сдружение на общините в Републиката България (НСОРБ)...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

2 млн. лв. за ИТ обучения за централната администрация

2 млн. лв. за ИТ обучения за централната администрация
10
2013

Срокът на проектите е 18 месеца

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще може да повиши квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез ИТ обучения. Процедурата е по Оперативна програма „...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ОП „Конкурентоспособност“ няма да загуби средства

ОП „Конкурентоспособност“ няма да загуби средства
10
2013

Съкратени са сроковете за разплащане по договори за БФП

Оперативна програма „Конкурентоспособност“ успя да минимизира риска от загуба на средства в края на 2013 г.  Управляващият орган на оперативната програма съкрати сроковете за разплащане по договорите за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Създават се условия за по-голяма публичност и конкуренция при избор на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ

Създават се условия за по-голяма публичност и конкуренция при избор на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ
10
2013

Министерският съвет одобри промени в ПМС 69/2013

Постановлениенто регламентира условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

В правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта са отразени последните изменения в закона

В правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта са отразени последните изменения в закона
10
2013

Регламентирани са изискванията, на които трябва да отговарят обучаващите институции

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които са свързани с допълване на процедурите за финансиране и ползване на новите мерки за насърчаване на младежката заетост, подобряване на...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top