Новини | РААБЕ Експерт

Новини

За и против „касовата отчетност“

За и против „касовата отчетност“
10
2013

Режимът вече е внесен в Народното събрание

Промените в Закона за данък добавена стойност, които ще въведат новият режим за „касовата отчетност“, бяха приети на ниво Министерски съвет и според очакванията ще получат зелена светлина и от парламента до края на този...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отчитат ръст на инвестициите

Отчитат ръст на инвестициите
10
2013

Планирани са над 1000 нови работни места

Само за първото полугодие на 2013 г. Българската агенция за инвестициите е издала 13 инвестиционни сертификата. Очакваните нови работни места са над 1000. Основно инвестициите са в сектори, които са експортно ориентирани...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Директивата за счетоводните отчети – вече в съда

Директивата за счетоводните отчети – вече в съда
10
2013

Естонското правителство има съображения по отношение прилагане на Директивата

Текстовете на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Не се удържа ДДФЛ по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за последното тримесечие на 2013 г.

Не се удържа ДДФЛ по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за последното тримесечие на 2013 г.
10
2013

Важно за последното тримесечие на годината

Всички предприятия, които са платци на доходи, не трябва да удържат авансов данък за доходи от стопанска дейност по чл. 43, ал. 4, както и за доходи по чл. 44, ал. 4 по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за последното...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Финансират още 161 проекта на общини

Финансират още 161 проекта на общини
09
2013

Общата сума на средствата е 11,5 млн. лв.

Общо 161 проекта на общински администрации ще получат финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет“. Те са насочени към повишаване на ефективността и подобряване работата на общинските администрации в страната....

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Go to top