Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Новият закон за обществените поръчки от 2016г.

Бърза ПОРЪЧКА

Нов Закон за обществените поръчки

Нов Закон за обществените поръчки
02
2016

Какво се цели с новата нормативна уредба на процедурите?

Необходимостта от изготвяне и приемане на изцяло нов закон произтича от следните основни причини:

1. Като резултат от политиката на Европейската комисия (ЕК), през последните години бяха изработени две нови...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Защита на личните данни

Бърза ПОРЪЧКА

Подготовка и провеждане на Вътрешен одит

Подготовка и провеждане на Вътрешен одит
02
2016

Как да приложите на практика т.9.2 на новия стандарт ISO 9001:2015?

Организацията трябва да провежда вътрешни одити през планирани интервали от време, за да предоставя информация дали СУК:

  • е в съответствие със собствените изисквания на организация относно нейната СКУ и н съответствие с изискванията
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Подготовка и провеждане на вътрешни одити на система за управление на качеството (БДС EN ISO 9001:2015) в съотвествие с БДС EN ISO 19011:2011

Бърза ПОРЪЧКА

Прекратяване на трудов договор

Прекратяване на трудов договор
Въпрос: 

При прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 11 от KT какво обезщетение трябва да се изплати на работника и по кой член?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Системи за управление на качеството и на околната среда

Системи за управление на качеството и на околната среда
12
2015

Публикувани са два нови стандарта

Новата версия на стандартите ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“ и ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда“ са вече факт.

Какво е важното за...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Каква е процедурата по прекратяване на съществуващо ДЗЗД?

Каква е процедурата по прекратяване на съществуващо ДЗЗД?
Въпрос: 

Дружеството прилага двустранна форма на счетоводство съгласно Закона за счетоводството. Регистрирано е по ДДС по чл. 100 ал. 1, няма назначени работници по трудови правоотношения и по договор за управление.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Защо е важна практиката по ЗОП

Защо е важна практиката по ЗОП
12
2015

Решения на КЗК и ВАС 2014 – 2015 г.

От началото на 2015 г. до сега ЗОП е променен 6 пъти.

Всички знаем, че се очаква нов ЗОП, който беше приет от парламента на първо четене в края на октомври.

За Вашата дейност е важно да следите не само промените, но и практиката по...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

6 стъпки за ефикасно организиране на фирмено обучение

Фирмено обучение
11
2015

Доверете се на експертите

Може би сами сте организирали трейнинг програма за колегите си, но ви е било трудно да ги убедите да се включат? Или пък накрая вместо благодарност и похвали сте се сблъскали с негативни коментари?...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Право и мениджмънт
Go to top