Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Средно по 5 нарушения в предприятие при проверка от Инспекцията по труда

Средно по 5 нарушения в предприятие при проверка от Инспекцията по труда
11
2015

Нарушенията на Кодекса на труда намаляват

От началото на годината до края на септември инспекторите са направили общо 38 204 проверки в 31 667 предприятия с 1,2 млн. работещи. Установените нарушения са 170 624, което означава, че във всяко дружество има средно по 5,4 нарушения. Това...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Практика по прилагане на закона за обществените поръчки 2014 – 2015 г. Решения на КЗК и ВАС

Практика по прилагане на закона за обществените поръчки 2014 – 2015 г. Решения на КЗК и ВАС

Решения на КЗК, потвърдени от ВАС свързани със:

  • подготовката на документацията за обществената поръчка
  • провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка

Съставител:

Мартин Петков – юрист, консултант по обществени...Прочети още

Цена:46,32 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Осигуряване, обезщетения за временна неработоспособност и определяне на осигурителен стаж при сумирано отчитане на работното време

Бърза ПОРЪЧКА

Отново неотложни промени в ЗОП

Отново неотложни промени в ЗОП
10
2015

На 01.10.2015 г. бяха приети на второ четене промени, които оптимизират възлагането на поръчки

Промяната е в съответствие с утвърдените практики на Европейския съюз за насърчаване на централизираното възлагане.

Ефектът от приемане на законопроекта ще спомогне за решаването на две основни задачи:

  1. Ще се подобрят
  2. ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Новите моменти в трудовото законодателство и промени в КТ от 2015 г.

Бърза ПОРЪЧКА

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск

Отлагане на ползването на платения годишен отпуск
09
2015

Двете страни на правоотношението могат да отложат ползването на отпуска

Отлагане ползването на платен годишен отпуск от работника/ служителя

Платеният годишен отпуск се отлага за следващата календарна година от работника или служителя в две хипотези:

  • Когато ползва друг вид отпуск
  • ...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначен по заместване служител

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначен по заместване служител
Въпрос: 

Преди 2 години назначихме служител по заместване, сега предстои завръщане на титуляря. Но междувременно друга служителка излезе по майчинство, която искаме да бъде замествана от назначената по чл. 68, ал. 1, т. 3.

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначената служителка по заместване, като се смени титуляря и как да се оформи това?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Отговорност на работодателя, свързана с трудовото досие

Отговорност на работодателя, свързана с трудовото досие
08
2015

Какво е наказанието, ако не водите трудово досие на работника?

Създаването и воденето на трудовото досие на работника или служителя, както и неговото надлежно съхраняване вече е официално задължение на работодателя. На практика комплектоването, актуализирането и цялата непосредствена работа с личното трудово...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво е необходимо за успешното презентиране и как да владеете аудиторията?

Какво е необходимо за успешното презентиране и как да владеете аудиторията?
Въпрос: 

Често се налага да се презентира даден проблем, свързан с изпълнение на конкретна задача или да се представи даден проект. Тогава освен знания са нужни опит и немалка доза артистичен талант.

Всеки, който поне веднъж в живота си е презентирал нещо знае, че спечелването на аудиторията е трудна задача. Много лесно е обаче тя да бъде загубена. Така че, ако искате да имате успех, трябва да внимавате.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Може ли да се променя вече сключен договор за изпълнение на обществена поръчка?

Може ли да се променя вече сключен договор за изпълнение на обществена поръчка?
Въпрос: 

Има ли основание за промяна на договор за обществена поръчка за доставка на стоки в случай на промени във валутните курсове при вносни стоки? Какво трябва да направи изпълнителят, ако иска да промени договора, когато поради валутния курс не може да достави стоката на цената, на която е сключен договора?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Право и мениджмънт
Go to top