Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Ревизии и проверки – образуване, документиране, прекратяване

Ревизии и проверки – образуване, документиране, прекратяване

Видове ревизии и проверки от правоимащи органи – НАП, митници, НОИ, при несъстоятелност и правоприемствоПрочети още

Цена:12,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Последните заглавия в нашия Е-каталог

Последните заглавия в нашия е-каталог
03
2015

Електронната книга вече не е екзотика, а необходимо и полезно четиво

Електронният каталог на РААБЕ България съхранява разнообразни по теми, автори и съдържание електронни книги. Те са предназначени за любознателните читатели, които искат да дообогатят знанията си по дадена тема и бързо да получат...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прилагане на Закона за обществените поръчки – практика и казуси

Бърза ПОРЪЧКА

Подготвят нов модел на Закона обществените поръчки

Подготвят нов модел на Закона обществените поръчки
03
2015

Целта на промените е да се намали бумащината и манипулациите

Нов модел при провеждането на търговете може да бъде въведен с новия Закон за обществените поръчки (ЗОП), който в момента се разработва от група.

Какви промени се очакват?

Разглежданите промени предвиждат:...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Процедури, практика и документи при прекратяване на трудовите отношения и възстановяване на незаконно уволнен работник или служител

Бърза ПОРЪЧКА

Вътрешният контрол в бюджетното предприятие или как да бъдем изрядни пред контролните органи?

Бърза ПОРЪЧКА

Възлагане на обществени поръчки чрез обществена покана

Възлагане на обществени поръчки чрез обществена покана
02
2015

Разяснение на промените в ППЗОП

С изменението на ППЗОП, обн. ДВ., бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г., отпадна възможността за възложителя по изключение, когато не може да публикува поканата на своя профил на купувача, да публикува поканата на друг интернет адрес. В...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прекратяване на трудовия договор със срок за изпитване

Прекратяване на трудовия договор със срок за изпитване
02
2015

Когато служителят не е годен да изпълнява определената работа

Прекратяването на трудовия договор за изпитване може да бъде извършено от страната, в чиято полза е уговорен срока за изпитване, по всяко време от сключването до изтичането му. Не е необходимо да сочи някакви причини, нито да се мотивира. При...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Наш служител отива като съветник в държавната администрация

Наш служител отива като съветник в държавната администрация
01
2015

Как правилно да оформите документите?

Този казус може да се случи и на Вас: служител отива съветник в държавната администрация, как трябва да се оформят документите, особено ако сте решили да стане чрез договор по чл. 111 – външно съвместителство. Трябва да решите доста въпроси преди...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да изберете експерт с професионална компетентност и да го включите в комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите?

Как да изберете експерт с професионална компетентност и да го включите в комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите?
Въпрос: 

Във връзка с предстоящо възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8а от ЗОП, съгласно чл. 101г, ал. 1, в комисията се включва лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Предмет на нашата поръчка е доставка на храна - закуски, с прогнозна стойност 30 000 лв., за срок от 1 година.

  • лице с каква точно професионална компетентност трябва да се включи в комисията?
  • къде и как да търсим това лице?
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Страници

Subscribe to Право и мениджмънт
Go to top