Данъци и счетоводство | РААБЕ Експерт

Данъци и счетоводство

Определяне на разходни норми на горива на стара техника

Определяне на разходни норми на горива на стара техника
Въпрос: 

Фирма е закупила следните МПС: колесен трактор ЮМЗ-6АМ „Шипка“, колесен трактор ТК-80, ЗИЛ 131  и изпитва затруднение с отчитане на изразходеното гориво, поради невъзможност за откриване на разходна норма за същите в нормативната литература. Разходната норма на тракторите следва да е на моточас, като има единствено моточасовници на тях. Тракторите са закупени втора употреба и няма съпътстваща документация, в която да е указана разходната норма. За ЗИЛ 131, в нормативната литература открихме...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво е необходимо за успешното презентиране и как да владеете аудиторията?

Какво е необходимо за успешното презентиране и как да владеете аудиторията?
Въпрос: 

Често се налага да се презентира даден проблем, свързан с изпълнение на конкретна задача или да се представи даден проект. Тогава освен знания са нужни опит и немалка доза артистичен талант.

Всеки, който поне веднъж в живота си е презентирал нещо знае, че спечелването на аудиторията е трудна задача. Много лесно е обаче тя да бъде загубена. Така че, ако искате да имате успех, трябва да внимавате.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания
Въпрос: 

През 2014-та получихме фактура за правни услуги от чуждестранна компания. Начислихме данък при източника 10%, внесохме го в бюджета и съответно го декларирахме по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. Тъй като данъкът не е удържан от начисления и изплатен доход на чуждестранната компания, го обложихме и с годишен данък, съгласно чл. 26 т. 8 от ЗКПО за същата година.

През 2015-та година получихме от нашия чуждестранен контрагент надлежно попълнени и заверени оригинални...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кодове за деклариране на доходи на физическо лице, свободна професия

Кодове за деклариране на доходи на физическо лице, свободна професия
Въпрос: 

Изплатен е хонорар на художник, който е регистриран като свободна професия и е представил декларация, че е самоосигуряващо се лице през второто тримесечие на 2014 г. с 40 % нормативно признати разходи. При изготвяне на справката по чл. 73 в кой код трябва да се декларира този доход – код 304 – авторски възнаграждения или 306 – доходи от упражняване на свободна професия?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Право на данъчен кредит

Право на данъчен кредит
Въпрос: 

Белгийска фирма-юридическо лице, която не е регистрирана по ДДС в България, купува стоки - хигиенни материали от българска фирма (регистрирана по ДДС в България), с начислен  ДДС, предназначени за хора, изпаднали в бедствено положение - бежанци и др. подобни.

Стоките се продават на холандския Червен кръст, но една част се предава на българския Червен кръст (БЧК) в България, а друга част се изпраща до холандския Червен кръст (ХЧК) в Холандия - транспортът е за сметка на белгийската...

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top