Как се отписва дивидент на акционер? | РААБЕ Експерт

Как се отписва дивидент на акционер?

Как се отписва дивидент на акционер?
Въпрос: 

Какъв е срока за отписване на дивидент на акционер, след като това не е задължение към наш контрагент, кога изтича давността на това задължение? Какви трябва да бъдат контировките за отписване на задължението след като то е възникнало от разпределението на нетната печалба?

Отговор: 

В чл. 110 и следващите от Закона за задълженията и договорите, които третират въпроса за давността, няма конкретна норма за давностния срок на дължими дивиденти.

По въпроса има Решение № 757 от 8. 02. 2011 г. на Върховния касационен съд /ВКС/, като изрично е посочена разпоредбата на чл. 290 от ГПК, т. е. че решението намира приложение за всички случаи. В решението е посочено, че давностният срок за дължими от търговско дружество дивиденти е 3 години.

Търговско дружество, което е начислило дивиденти, но не ги е изплатило в рамките на давностния срок, следва да приложи разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО. Това означава, че в годината, в която изтича давностният срок на задължението за дивиденти, то трябва да извърши задължително едно от следните две действия: 

а/да отчете приход за дружеството със статията:

Д-т с/ка 425 Задължения за съучастия

    К-т с/ка 709 Други приходи от дейността

или

    К-т с/ка 729 Други финансови приходи

б/ако дружеството има намерение да изплати дивидентите, когато разполага със средства, може да не отчита приход, но трябва в годината, когато изтича давностният срок, да увеличи финансовия резултат със дължимата сума съгласно чл. 46, 1 от ЗКПО (при преобразуване на финансовия резултат по годишната данъчна декларация). Счетоводни записвания не се вземат. Задължението остава в баланса на предприятието и при изплащане на дължимите суми за съответната година се прилага разпоредбата на чл. 46, ал. 3, т. 1.

Явно, в годината, в която изтича давностният срок, предприятието трябва да отчете приход или да обложи сумата, като я включи в данъчната печалба по годишната декларация.

Имайте предвид, че съгласно чл. 120 от Закона за задълженията и договорите давността не се прилага служебно, а приложимостта на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО е само за данъчни цели.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
ЗЗДЗКПО
Go to top