Подаване на декларация образец 1 за минали периоди | РААБЕ Експерт

Подаване на декларация образец 1 за минали периоди

Подаване на декларация образец 1 за минали периоди
Въпрос: 

Собственик и управител на ЕООД има сключен договор за управление и контрол без да получава възнаграждение. Същия човек работи по трудов договор в друга фирма и е осигурен на максималния осигурителен доход 2600. Лицето не е подавало до момента Декларация 1 през фирмата, в която е управител. Следва ли да се подава такава декларация и ако да, как може да подаде декларация 1 за година назад?

Отговор: 

Когато управителите на търговски дружества не получават възнаграждение, съгласно сключения с тях договор за управление и контрол, те не следва да се осигуряват, тъй като упражняват трудова дейност безвъзмездно. Декларации обр. №1, приложение към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г. се подават само за лицата, които подлежат на осигуряване на някое от основанията по чл. 4 от КСО, поради което във Вашия случай, не следва да се подават декларации за работата на лицето като управител /декларация, в която в т. 12 „код за вид осигурен“ се попълва „10“/.

Имайте предвид, че този отговор важи само, ако лицето не следва да получава и реално не получава възнаграждение за дейността си като управител.

Ако лицето управлява дружеството като собственик, за него възниква задължение да се осигурява като самоосигуряващо се лице на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Тъй като то е осигурено на максималния размер на осигурителния доход по трудов договор, осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице не следва да се внасят, но това не променя факта, че лицето е самоосигуряващо се по силата на цитираната норма. В този случай за него възниква задължение да подава декларации обр. № 1, в която в т. 12 „код за вид осигурен“ се попълва „12“. Дните в осигуряване се отчитат в т. 16.4, а т. 21 „Осигурителен доход“ не се попълва, тъй като лицето не дължи осигурителни вноски на това основание.

До края на 2015 г. това правило важи безусловно за всички самоосигуряващи се лица, които не внасят осигурителни вноски, тъй като са осигурени на максималния размер на осигурителния доход на друго основание. От 1 януари 2016 г. с промяната на чл. 3, ал. 9 от Наредба № Н-8/2005 г. това задължение отпадна за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии“.

Към днешна дата неподадени декларации обр. №1 за периоди преди 1 януари 2016 г. се подават само след разрешение от компетентните органи на НОИ. Неподадени декларации обр. №1 за периоди след 1 януари 2016 г. се подават по общите правила по ел. път в НАП.

Санкцията за неподадена в срок декларация по Наредба №Н-8/2005 г. е глоба от 50 до 500 лева /чл. 355, ал. 1 от КСО/. Тя се налага по преценка на органите по приходите от НАП.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Персонал и осигуряване
Таг новини: 
декларация образец 1КСОНОИ
Go to top