Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

Оценка на въздействието, във връзка са обработването на личните данни

Оценка на въздействието, във връзка са обработването на личните данни
Въпрос: 

Здравейте, от 25 май съм назначен за длъжностно лице по защита на данните. В тази връзка администраторът иска от мен становище по защита на данните, и оценка на въздействието. Как протича една оценка на въздействието?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Дарение и признаване на разход за фирма по ЗКПО

Дарение и признаване на разход за фирма по ЗКПО
Въпрос: 

Фирма иска да направи дарение на футболен отбор под формата на парична сума за закупуване на екипи на своите футболисти. Ще се признае ли това дарение като разход за фирма, попада ли това дарение в някой от даренията изброени в чл. 31 от ЗКПО.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какви са задълженията на българско физическо лице при договор с компания от САЩ?

Какви са задълженията на българско физическо лице при договор с компания от САЩ?
Въпрос: 

Физическо лице, което няма никакви доходи в България плаща само здравно осигурителни вноски, има сключен договор с Американска Компания за извършването на услуги, за които не се изисква лицето да напуска територията на България. Тази компания му изплаща всеки месец възнаграждение по банковата сметка.

Какви задължения произтичат за това лице в България?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прекратяване на трудов договор

Прекратяване на трудов договор
Въпрос: 

При прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 11 от KT какво обезщетение трябва да се изплати на работника и по кой член?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Каква е процедурата по прекратяване на съществуващо ДЗЗД?

Каква е процедурата по прекратяване на съществуващо ДЗЗД?
Въпрос: 

Дружеството прилага двустранна форма на счетоводство съгласно Закона за счетоводството. Регистрирано е по ДДС по чл. 100 ал. 1, няма назначени работници по трудови правоотношения и по договор за управление.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top