Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Право и мениджмънт

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначен по заместване служител

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначен по заместване служител
Въпрос: 

Преди 2 години назначихме служител по заместване, сега предстои завръщане на титуляря. Но междувременно друга служителка излезе по майчинство, която искаме да бъде замествана от назначената по чл. 68, ал. 1, т. 3.

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначената служителка по заместване, като се смени титуляря и как да се оформи това?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво е необходимо за успешното презентиране и как да владеете аудиторията?

Какво е необходимо за успешното презентиране и как да владеете аудиторията?
Въпрос: 

Често се налага да се презентира даден проблем, свързан с изпълнение на конкретна задача или да се представи даден проект. Тогава освен знания са нужни опит и немалка доза артистичен талант.

Всеки, който поне веднъж в живота си е презентирал нещо знае, че спечелването на аудиторията е трудна задача. Много лесно е обаче тя да бъде загубена. Така че, ако искате да имате успех, трябва да внимавате.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Може ли да се променя вече сключен договор за изпълнение на обществена поръчка?

Може ли да се променя вече сключен договор за изпълнение на обществена поръчка?
Въпрос: 

Има ли основание за промяна на договор за обществена поръчка за доставка на стоки в случай на промени във валутните курсове при вносни стоки? Какво трябва да направи изпълнителят, ако иска да промени договора, когато поради валутния курс не може да достави стоката на цената, на която е сключен договора?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Как да изберете експерт с професионална компетентност и да го включите в комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите?

Как да изберете експерт с професионална компетентност и да го включите в комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите?
Въпрос: 

Във връзка с предстоящо възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8а от ЗОП, съгласно чл. 101г, ал. 1, в комисията се включва лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Предмет на нашата поръчка е доставка на храна - закуски, с прогнозна стойност 30 000 лв., за срок от 1 година.

  • лице с каква точно професионална компетентност трябва да се включи в комисията?
  • къде и как да търсим това лице?
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Дължи ли се данък при източника в България в нашия случай?

Ако българско юридическо лице (ЕООД), прекратено с доброволна ликвидация, изплаща ликвидационен дял на едноличния собственик на капитала – физическо лице, местно за данъчни цели на Великобритания, дължи ли се данък при източника в България?
Въпрос: 

Ако българско юридическо лице (ЕООД), прекратено с доброволна ликвидация, изплаща ликвидационен дял на едноличния собственик на капитала – физическо лице, местно за данъчни цели на Великобритания, дължи ли се данък при източника в България?

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top