Удържа ли се данък при източника на лектор, местно лице на държава-членка на ЕС | РААБЕ Експерт

Удържа ли се данък при източника на лектор, местно лице на държава-членка на ЕС

Удържа ли се данък при източника на лектор, местно лице на държава – членка на ЕС
Въпрос: 

Във връзка с провеждане на конференция като лектор е поканено местно лице на Германия, което ще изнесе еднократно лекция.

За лекторското възнаграждение имаме сключен договор за сумата от 180 евро. Трябва ли предприятието платец да удържа данък при източника?

Трябва ли да  поискаме от лектора документ от немския НАП, че е  местно лице, ако не се удържа данък?

Фирмата ни поема самолетните билети, нощувките и храната на лицето.

Отговор: 

Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗДДФЛ доходите от услуги, извършени на територията на България, са от източник в България. В тази връзка доходите, които поканеният от Вас лектор ще получи за съответната лекция, по правило са облагаеми в България. Особеното тук е, че тези доходи не се облагат с данък при източника (те са изключени от обхвата на чл. 37 от ЗДДФЛ, освен ако не се касае за т. 8 - физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта), а по общия ред с авансово удържане на данъка по чл. 43 от ЗДДФЛ.

Тези доходи обаче могат да бъдат освободени от облагане в България на основание СИДДО между двете държави. Доходите на лицето попадат в чл. 7 от Спогодбата. Те ще бъдат освободени от облагане в България, тъй като лицето не разполага с определена база в България, защото престоят му е изключително кратък. За да не удържа предприятието – платец на дохода данъка по ЗДДФЛ, е необходимо чуждестранното лице да представи удостоверение, че е местно лице на Германия за 2014 г. В допълнение, лицето трябва да представи и декларация, че е действителен притежател на дохода и че няма определена база в България във връзка с този доход. Тези документи е добре да Ви бъдат предоставени до изтичане срока за внасяне на данъка по ЗДДФЛ. В противен случай, при забавяне представянето на документите, платецът дължи лихви по чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК, ако е осигурил освобождаване на дохода.

В заключение следва да имате предвид, че за доход на лицето се считат и всички суми, които то ще получи в пари или в натура или ще бъдат покрити в негова полза от предприятието-платец, като транспортни разходи, разходи за нощувки, храна и т.н.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
данъцилекторЗДДФЛСИДДО
Go to top