Семинари | РААБЕ Експерт

Семинари

Дата Място Тема на семинара Лектор
22.11.2019 гр. София Извършване на годишни данъчни корекции по ЗДДС за 2019 г. Лектор: Моника Петрова
26.11.2019 гр. София Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци Анелия Татарова, Енчо Динев и Димитър Бойчев
29.11.2019 гр. София Данъчно третиране на социалните разходи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ Цветана Янкова, специалист ЗКПО НАП, Лорета Цветкова, специалист ЗДДФЛ НАП
11.12.2019 гр. София Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕОП“. и коментар на Проекта на промени в ЗОП Милана Кривачка
12.12.2019 София Защита на личните данни при предоставяне на услуги на информационното общество Маргарита Хубенова
17.12.2019 гр. София Очаквани промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г. Мина Янкова - експерт по ДДС

Нашите семинари и обучения обхващат множество различни направления: счетоводство, данъци, право, мениджмънт, осигуряване, СИДДО и още много други. Те се провеждат в малки групи, за да може да зададете Вашите въпроси и да получите конкретни практически решения.

Целта на всеки един практически семинар е да Ви даде точно тази информация, която можете бързо и ефективно да приложите в работата си.

Нашите лектори са доказани експерти с богат практически опит в съответната област. От тях ще научите:

 • Какви са възможните грешки, които можете да допуснете по време на работата си, и начините за тяхното коригиране;
 • Какво трябва да съблюдавате, за да се предпазите от глоби, административни наказания и излишни разходи за скъпи консултации;
 • Какви са конкретните практически решения на Вашите казуси;
 • Какво означават за Вас промените в нормативната база;

Нашите практически семинари са за Вас:

ако Вие сте:

 • Счетоводител
 • Главен счетоводител
 • Финансов мениджър
 • Управител;
 • Мениджър;
 • Специалист:
  • човешки ресурси;
  • обществени поръчки;
  • управление на качеството;
  • управление на проекти.

и се интересувате от:

 • счетоводство;
 • осигуряване;
 • трудово право;
 • мениджмънт;
 • управление на човешките ресурси;
 • обществени поръчки;
 • управление на проекти;
 • администриране на персонала
 • събиране на вземания;
 • управление на качеството.

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top