Аварийни планове и пожарна безопасност – новости и изменения | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Аварийни планове и пожарна безопасност – новости и изменения

Практически семинар с

инж. Емилия Димитрова Димитрова
експерт по безопасност и здраве при работа, вътрешен одитор по OHSAS 18000

04.10.2013 г., Венус център, бул. "Княз Ал. Дондуков" №9, София

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 10:30 ч.

НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите-общи положения:

 • организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност
 • спазване на правилата и нормите за ПБ от ръководителите на обектите
 • задължения на работещите по ПБ

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Организация по осигуряване на пожарна безопасност

 • Какво съдържа и как да подготвим противопожарно досие?
 • Какво е необходимо за създаване на организация по ПБ?
 • Какво включва план за евакуация?
 • Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства и системите за пожароизвестяване и пожарогасене.
 • Изисквания при поддръжката на техническите инсталации (eлектрически, отоплителни и вентилационни инсталации).

12:30 – 13:15 ч.

Обедна почивка

13:15 – 14:45 ч.

Правила и норми за пожарна безопасност на технологичните процеси и оборудването.

 • Извършване на товарно-разтоварни работи и съхраняване.
 • Изисквания за пожарна безопасност, свързани с технологичните процеси и оборудването.
 • Изисквания при съхраняване, извършване на товарно-разтоварни работи и транспортиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове, горими материали и изделия и негорими материали в горима опаковка.
 • Изисквания за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи.

14:45 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 17:00 ч.

Аварийни планове – действия при бедствия и аварии.

 • Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
 • Закон за защита при бедствия

Примери от практиката. Дискусия

17:00 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

 

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В такасата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top