Данъчно и счетоводно приключване на 2014 г. Специфика, добра практика и опит в края на годината | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Данъчно и счетоводно приключване на 2014 г. Специфика, добра практика и опит в края на годината

Практически семинар с

Моника Петрова, експерт ЗДДС
Валентина Ватева-Гекова, експерт ЗКПО
Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ
гл. ас. д-р Али Вейсел, д.е.с.

27 ноември 2014 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 11:00 ч.

Специфика по ЗДДС в края на 2014 г.:

 1. Право на увеличаване размера на частично приспаднат или въобще неприспаднат данъчен кредит
 2. Задължение за корекция на ползван данъчен кредит

11:00 – 11:15 ч.

Кафе-пауза

11:15 – 12:45 ч.

Преглед на промените в ЗКПО за 2014 г.

 1. Обезценяване на вземания; облагане на задължения; необлагаеми неизплатени доходи на местни физически лица; данъчно третиране на предоставени стипендии. Корекции и деклариране на авансовите вноски.
 2. Акценти на годишното приключване по ЗКПО за 2014 г.:
  • данъчни постоянни разлики – разходи, несвързани с дейността, разходи за ДДС, разходи за дарения, разходи от липси и брак; непризнати приходи
  • данъчни временни разлики – последващи оценки на активи и пасиви, неизползвани отпуски.
  • Годишни данъчни амортизации.
 3. Задължения, свързани с подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.
 4. Дискусия.

12:45 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:15 ч.

Особености при облагане по ЗДДФЛ за 2014 г.

 1. Задължения на работодателите при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения: годишно облагане и документиране на доходите от трудови правоотношения. Разглеждане на специфични казуси от практиката. Срокове. Санкции.
 2. Задължения на предприятията и самоосигуряващите се лица, свързани с годишното облагане на изплатените от тях доходи на физически лица: издаване на образци за облагаем доход и удържан данък, предоставяне на информация в НАП. Срокове. Санкции.
 3. Годишни задължения на физическите лица при годишното облагане и декларирането на доходите.
 4. Подаване на информация за целите на задължителния автоматичен обмен.
 5. Други актуални теми по ЗДДФЛ.
 6. Дискусия.

15:15 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 16:45 ч.

Счетоводно приключване на 2014 г.:

 1. Законови изисквания към годишното счетоводно приключване.
 2. Съдържание на годишното счетоводно приключване. Изготвяне на годишни финансови отчети.

16:45 – 17:15 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top