Данъчно третиране на социалните разходи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ | РААБЕ Експерт

Данъчно третиране на социалните разходи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ

   Данъчно третиране на социалните разходи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ

Критерии за определяне на социалните разходи и данъчно отчитане. Примери и практика

Лектори: Цветана Янкова, специалист ЗКПО НАП, Лорета Цветкова, специалист ЗДДФЛ НАП

29.11.2019 г., София, ул. Незабравка № 24, Парк-хотел Москва

Предназначен за: Главни счетоводители, финансови анализатори, специалисти човешки ресурси и ТРЗ

08:00 – 08:30 ч.

Регистрация на участниците

08:30 – 10:30 ч.

Данъчно третиране на социалните разходи по реда на ЗКПО:

  1. Критерии за определяне на даден разход като социален:
  • вид на социалните придобивки;
  • ред и начин за предоставяне на придобивките;
  • общодостъпност на придобивките до всички наети лица;
  1. Критерии за определяне на даден социален разход като предоставен в натура:
  • липса или наличие на парични взаимоотношения между работодател и наетите лица по повод предоставянето на социални придобивки.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

  1. Паралел между социалните разходи и разходите, свързани с лично ползване на служебни активи.
  2. Примери и казуси от данъчната практика.

  

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 15:00 ч.

Данъчно третиране на социалните придобивки по реда на ЗДДФЛ:

  1. Социални придобивки, които са освободени от облагане с данък по реда на ЗДДФЛ (видове и условия, за да се третират като необлагаем доход);

Социални придобивки, които представляват облагаем доход. Определяне и внасяне на дължимия данък;

15:00 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:10 – 16:30 ч.

  1. Разглеждане на казуси от практиката.

16:30 ч.Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лектора

Цветана Янкова, специалист ЗКПО НАП

Лорета Цветкова, специалист ЗДДФЛ НАП

 

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са ограничени!

ВАЖНО!

Такса за участие: 240,00 с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Отстъпка за абонати на наши издания 180,00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top