Данъци, налагани на чуждестранни лица, и облекчения по СИДДО | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Данъци, налагани на чуждестранни лица, и облекчения по СИДДО

Практически семинар с
Десислава Канева, данъчен адвокат
Десислава Калудова, експерт СИДДО
07 юли 2016 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 10:30 ч.

І. Облагане на доходи на чуждестранни лица по българското законодателство
 1. Данък при източника и окончателен данък – приложимост.
 2. Освободени доходи на чуждестранни лица.
 3. Плащания към юрисдикции с преференциален данъчен режим.
 4. Корпоративно облагане на чуждестранни лица.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

II. Облагане на доходи на чуждестранни лица по СИДДО. Данъчни облекчения
 1. Приложимост на СИДДО.
 2. Наличие или липса на данъчно облекчение в СИДДО – тълкуване на СИДДО.
 3. Места на стопанска дейност по СИДДО – роля.

12:30 – 13:00 ч.

Обедна почивка

13:00 – 14:30 ч.

II. Облагане на доходи на чуждестранни лица по СИДДО. Данъчни облекчения
 1. Квалификация на доходи по СИДДО и разграничение между отделните видове доходи. Значение на правната квалификация за облагането.
  Практически примери:
  • авторски и лицензионни възнаграждения или доходи от стопанска дейност,
  • печалби от прехвърляне на имущество или доходи от стопанска дейност,
  • директорски възнаграждения или доходи от независими лични услуги,
  • лихви или дивиденти,
  • договорите за управление – независими лични услуги или трудови правоотношения,
  • доходи от услуги или скрито разпределение на печалбата.
 2. Процедура за прилагане на СИДДО – приложимост. Необходими документи.

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

ІІІ. Разграничение между данъчните облекчения по СИДДО за чуждестранни лица и данъчните облекчения по СИДДО, предоставяни на местни лица - роля на методите за избягване на двойното данъчно облагане.

17:00 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top