Доходи и дължими осигурителни вноски. Определяне, деклариране и коригиране на образец 1 и 6 и декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Практически семинар с
Лорета Цветкова, експерт по ЗДДФЛ
Зорница Димитрова, юрист, експерт по осигурително право

23 април 2015 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 11:00 ч.

 1. Доходи от трудови правоотношения: определяне и деклариране на дължимия данък от работодателя, подаване на информация в НАП.
 2. Доходи от друга стопанска дейност (упражняване на свободна професия, извънтрудови правоотношения и други): определяне и деклариране на дължимия авансово данък от предприятието – платец на дохода и от физическото лице.
 3. Доходи от наем: определяне и деклариране на дължимия авансово данък от предприятието – платец на дохода и от физическото лице.

11:00 – 11:15 ч.

Кафе-пауза

11:15 – 13:00 ч.

 1. Особености при попълването и подаването на данъчните декларации по ЗДДФЛ: декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Корекции в подадена декларация.
 2. Задължения за предоставяне на информация в НАП: справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ.
 3. Разглеждане на казуси от практиката.
 4. Дискусия.

13:00 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:15 ч.

8.  Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 в НАП.

 • Особености при подаването на декларация обр. 1.
 • Особености при подаването на декларация обр. 6.
 • Попълване на справката за определяне на окончателния осигурителен доход.

15:15 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

9. Коригиране на декларации.

 • Коригиране на декларация обр. 1
 • Коригиране на декларация обр. 6
 • Коригиране на справката за окончателния размер на осигурителния доход

17:15 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 172.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top