Изменения в прилагането на ЗДДС за 2017 г. | РААБЕ Експерт

Изменения в прилагането на ЗДДС за 2017 г.

Практически семинар с
Мина Янкова, данъчен експерт
25 януари 2017 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 11:00 ч.

I.    Промени, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит

 1. Общи правила за приспадане на данъчен кредит;
  • Правила  за приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата;
  • Практика на СЕС, свързана с приспадане на данъчен кредит;
 2. Режим на пропорционално приспадане на данъчен кредит
  • Правила  за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени с ДДС Директивата
  • Правила за пропорционално приспадане на данъчен кредит, предвидени със ЗДДС;
  • Право на данъчен кредит при придобиване или изграждане на недвижими имоти;
  • Право на данъчен кредит при придобиване на стоки, които са дълготрайни активи;
  • Право на данъчен кредит при придобиване на услуги, които са дълготрайни активи;
 3. Право на данъчен кредит при придобиване на стоки и услуги, които не са дълготрайни активи
 4. Право на приспадане на частичен данъчен кредит
 5. Право на приспадане за налични активи към датата на регистрация;

ІІ.   Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит

 1. Правила  за корекции, предвидени с ДДС Директивата;
 2. Практика на СЕС, свързана с корекции на данъчен кредит;
 3. Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит, предвидени със ЗДДС;
 4. Еднократна корекция:
  • Еднократни корекции в намаление;
  • Еднократни корекции в увеличение;
 5. Ежегодни годишни корекции;
  6. Ограничения за корекции.

11:00 – 11:15 ч.

Кафе-пауза

11:15 – 13:00 ч.

III.  Промени, свързани с безвъзмездно използване на стока или услуга за  лични нужди;

ІV.  Промени, в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС и привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на Съда на ЕС;

V.   Промени във връзка с писмо на Европейската комисия за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ЕС;

VI. Редакционни промени, свързани с прецизиране на разпоредби;

VІІ. Промени, свързани с безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка.

13:00 – 13:15 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 144,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 115.20 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top