Изпълнение на функциите на длъжностното лице по защита на данните | РААБЕ Експерт

Изпълнение на функциите на длъжностното лице по защита на данните

Изпълнение на функциите на длъжностното лице по защита на данните

Нормативни изисквания и практически насоки

Лектор: Маргарита Хубенова - доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни​

18.09.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка № 25

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Фигурата на длъжностното лице по защитата на данните съгласно  нормативната уредба. Разграничение от сходни фигури. Изисквания към длъжностното лице. Задължително и доброволно определяне.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

 

Задължения на длъжностното лице, насочени към подпомагане на дейността на администратора или обработващия-информиране, консултиране и обучение, оценка на риска и определяне на адекватни мерки за защита на данните, участие в извършването на оценка на въздействието.    

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 14:30 ч.

Осъществяване на посредничество между администратора и субекта на данните. Информиране на субектите на данните. Разглеждане на искания за упражняване на права.

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

Посредничество при взаимодействие с Комисията за защита на личните данни-искане за становище, предварителни консултации, информиране за нарушение на сигурността, съдействие при извършване на проверка от Комисията.

16:30 - 16:45 ч.Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

За лектора

​Маргарита Хубенова - доктор по информационно право и експерт по защита на личните данни

Образование и квалификации:

 Юридически факултет  на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – Доктор по информационно право (2017 г.); Магистър по право (2010 г.)

Професионална ангажираност: 

Правен консултант по електронно управление (от 2013 г. до сега). Опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление. Консултант в областта на защитата на личните данни. Член на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)) и Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от IAP.

 

Цена:

Цена: 180,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 144.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top