Извършване на годишни данъчни корекции по ЗДДС за 2019 г. | РААБЕ Експерт

Извършване на годишни данъчни корекции по ЗДДС за 2019 г.

   Извършване на годишни данъчни корекции по ЗДДС за 2019 г.​

Лектор: Моника Петрова, експерт по ДДС при ЦУ на НАП

22.11.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Счетоводители, финансисти

Предимства за участниците в семинара:   

 • Преизчисляване на частичен данъчен кредит
 • Правилно определяне на данъчната основа
 • Преодоляване на грешки при определяне размера на корекцията

08:45 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

 1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. Становища на НАП във връзка с промените в сила от 01.01.2019 г.
 2. Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината:
 • кои лица са задължени да извършат преизчислението;
 • данъчните основи на кои доставки следва да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичния данъчен кредит след промените в ППЗДДС през 2019 г.;
 • кога и как следва да отразим резултата от преизчислението на частичния данъчен кредит;
 • често допускани грешки при определяне размера на корекцията.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 13:00 ч.

3. Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи, при:

 • неприспаднат данъчен кредит, поради ограничителни условия на ЗДДС;
 • приспаднат изцяло данъчен кредит;
 • приспаднат частичен данъчен кредит;
 • приспаднат пропорционално данъчен кредит в зависимост от степента на използването на актива за икономическата дейност на лицето.

4. Очаквани промени в ЗДДС от 01.01.2020 г.

 

   

13:00 ч.Оценка. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лектора

Моника Петрова е началник – отдел в ЦУ на НАП и дългогодишен специалист и методолог по ЗДДС.

Цена: 156,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза и сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 124.80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 123.50 лв. с ДДС! 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top