Курс за обучение на Вътрешни одитори по стандарт ISO 27001:2013 | РААБЕ Експерт

Курс за обучение на Вътрешни одитори по стандарт ISO 27001:2013

Практически семинар с

Людмил Лалов – водещ одитор по ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004, технически експерт към ИА БСА
Добромир Добрев - Водещ одитор по ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013

13 и 14 ноември 2014 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)


Програма 13 ноември

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

 1. Нормативна база за изграждане на система за управление сигурността на информацията
 2. Въведение в управление на системите за сигурност – историческа справка, принципи, развитие на стандарта                            
 3. Преглед на изискванията на стандарта ISO 27001:2013

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

 1. Критерии за одит – ISO 27001:2013
 2. ISO 27006:2011–Указания за одит на системи за управление 

 

12:45 – 13:15 ч.

Обедна почивка

13:15 – 15:00 ч.

 1. Изисквания към системите за управление на сигурността на информацията, съгласно указанията на ISO 27002:2013
 2. Практическо занятие

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

 1. Планиране, провеждане и отчитане на резултатите от одит на системи за управление на сигурността на информацията, съгласно ISO 19011
 2. Практическо занятие 

 


Програма 14 ноември

09:00 – 10:30 ч.

 1. Планиране на одит
 2. Провеждане на одит
 3. Докуменитиране на несъответсвие 
 4. Практическо занятие

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

 1. Обсъждане на Приложение „А”   към стандарта
 2. Практическо занятие  

12:30 – 13:15 ч.

Обедна почивка

13:15 – 15:30 ч.

ИЗПИТЕН ТЕСТ

16:00 – 17:00 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

 

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 318,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обедните почивки, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!
Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 254.40 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*При право на повече от една отстъпка се взема предвид само тази с най-голяма стойност.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top