ЛИЗИНГ – МСФО 16 и НСС 17 | РААБЕ Експерт

ЛИЗИНГ – МСФО 16 и НСС 17

   ЛИЗИНГ – МСФО 16 и НСС 17

Счетоводна интерпретация по реда на действащото законодателство

Лектор: Петър Райков - притежава повече от 10 годишен опит като главен счетоводител в предприятия от различни сфери на стопанската дейност – производство, търговия, услуги. Автор на редица публикации по проблемите на счетоводството в специализираната литература.

17.10.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Счетоводители, финансисти

Предимства за участниците в семинара:  

 • Актуалност на проблема​
 • Нормативна интерпретация;
 • Практическа интерпретация;
 • Фискална интерпретация;
 • Възможност за задаване на въпроси.

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Предпоставки за приемане на МСФО 16.  Новият балансов подход „актив с право на ползване” – иновативното предизвикателство за лизингополучателите, прилагащи МСФО:

 • Първоначална оценка на лизинговия договор;
 • Последваща оценка на лизингите;
 • Промени в лизинговите договори;
 • Представяне във финансовите отчети;
 • Ефект от първоначално прилагане на МСФО 16.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

МСФО 16 и особености при лизингодателите:

 • Анализ и оценка на финансовия лизинг;
 • Анализ и оценка на оперативния лизинг;
 • Изменения в лизинговите договори;
 • Представяне във финансовите отчети;
 • Ефект от първоначално прилагане на МСФО 16.

  

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

СС 17 - Лизинг:
Счетоводно моделиране на финансовия лизинг при лизингополучателите;
Счетоводно моделиране на финансовия лизинг при лизингодателите;
Експлоатационен лизинг – нови изменения, породени от въвеждането на МСФО 16 и чл. 11а от ЗКПО – счетоводно отчитане и данъчни акценти.

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

Разлики при счетоводното моделиране на лизинговите договори по реда на действащите стандарти. Практически примери.

17:15 ч.Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лектора

Петър Райков​ Магистър по счетоводство УНСС София. Притежава повече от 10 годишен опит като главен счетоводител в предприятия от различни сфери на стопанската дейност – производство, търговия, услуги. Автор на редица публикации по проблемите на счетоводството в специализираната литература.

Понастоящем – счетоводен и данъчен консултант на самостоятелна практика. 

 

Цена: 180,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 144.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top