Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО | РААБЕ Експерт

Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО

Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО

Лектор: Десислава Канева - адвокат, експерт по СИДДО

21 март 2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8 

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

I. Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България
1. Хипотези на възникване на данъчни задължения на чуждестранни лица – кога чуждестранните лица са данъчно задължени в България и с какви данъци се облагат доходите и печалбите им. 
2. Хипотези на освобождаване или редуциране на възникнали данъчни задължения на чуждестранни лица – кога чуждестранните лица могат да получат данъчно облекчение за доходи и печалби.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

I. Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България
1. Значение на СИДДО – принципи, механизми за избягване на двойното облагане, особености в тълкуването. 
2. Процедура за прилагане на данъчни облекчения – как се предоставят данъчните облекчения на чуждестранни лица.

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 14:30 ч.

I. Облагане на доходи на чуждестранни лица от източник в България
1. Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-553/16. Последици. 
2. Практически примери, свързани с облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица 
- Печалби чрез МСД – хипотези. Тълкуване на понятието „зависим представител“ в контекста на измененията в Коментара на ОИСР на Модела на СИДДО
- Доходи от технически услуги;
- Дивиденти и приравнени на тях доходи;
- Доходи от лихви. Типични облекчения при доходи от лихви;
- Доходи от софтуер – хипотези и облагане;
- Доходи на чуждестранни управители и директорски възнаграждения - разлики; 
- Доходи от недвижимо имущество. 

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

II. Облагане на трансгранични доходи на български местни лица

 

  1. Понятието „местно лице“ при физически и юридически лица. Промени в Модела на СИДДО. 
  2. Процедура по взаимно споразумение по СИДДО – инструмент за разрешаване на спорове относно данъчното облагане.
  3. Реализиране на доходи от чужбина – кога възниква претенция за облагане в чужда държава.
  4. Облагане в България на доходи и печалби от чужбина. Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Ефект.
  5. Случаи, в които не се признава прилагането на методи за избягване на двойното данъчно облагане в България
  6. Практически примери:

    - Доходи от трудови правоотношения;

    - Доходи от извършени услуги в чужбина. 

16:30 - 16:45 ч.Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора

Десислава Канева: адвокат, експерт по СИДДО, специализирала в областта на международното данъчно право. Била е главен юрисконсулт – дирекция СИДДО, централно управление на НАП.

Цена:

Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 134.40 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top