МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ ЗА ДДС ЦЕЛИ | РААБЕ Експерт

МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ ЗА ДДС ЦЕЛИ

   МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ ЗА ДДС ЦЕЛИ​

Представяме ви първото по рода си практическо обучение за България

Лектори: Анелия Татарова, адвокат данъчно право и Теодосия Кирилова, данъчен адвокат

31.10.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Финансови мениджъри, главни счетоводители, управители, финансови анализатори

Предимства за участниците в семинара: С оглед развитието на данъчните практики в България и в световен мащаб Ви представяме първото по рода си практическо обучение за България – място на стопанска дейност (МСД) и постоянен обект за ДДС цели. Целта на обучението е да разясни две от най-спорните и създаващи трудности за бизнеса понятия в данъчното право чрез практически примери и казуси.

08:00 – 08:30 ч.

Регистрация на участниците

08:30 – 10:30 ч.

I. МСД – понятие и същност 
Първата тема от обучението ще разгледа понятието за МСД. Ще бъдат анализирани и коментирани дефинициите на МСД по националното право и СИДДО. Съотношение между двете дефиниции.
II. Наличие или липса на МСД съгласно СИДДО. Видове МСД
Вторият панел ще разгледа чл. 5 от Модела на СИДДО на ОИСР, дефиниращ МСД и използван от България при сключване на СИДДО. Ще разискваме съотношението между отделните алинеи на чл. 5. Ще обсъдим конкретни примери от практиката на ВАС и най-често срещаните проблеми. 
1. Обща дефиниция за МСД – чл. 5, ал. 1
Елементи за наличие на МСД – анализ и съотношение между отделните елементи 
Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
Казуси

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

2.Примери за МСД – чл. 5, ал. 2
Анализ на примерите за МСД и съотношение на ал. 2 с общата дефиниция
Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
Казуси
3. Строителни и монтажни обекти (проектно МСД) – чл. 5, ал. 3
Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
Казуси
4. Подготвителни и спомагателни дейности – чл. 5, ал. 4
Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
Казуси
5. Зависими и независими представители (агентско МСД) – чл. 5, ал. 5 и 6
Анализ и отлики между зависимите и независимите представители. Съотношение с предходните алинеи
Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
Решаване на казуси
6. Дъщерни дружества – чл. 5, ал. 7
Анализ на разпоредбата и съотношение с предходните алинеи
Практика на ВАС и тълкуване съгласно Коментарите към Модела на СИДДО
Решаване на казуси

  

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

III. Анализ на дефиницията на МСД на всички СИДДО на България
Третата тема ще предостави обобщение и анализ на дефиницията на МСД във всички СИДДО, сключени от България, както и най-често срещаните разлики с Модела на ОИСР.
IV. Постоянен обект за ДДС цели
В четвъртия панел ще бъде разгледана концепцията за постоянен обект в областта на ДДС в европейските и българските законодателство и практика. Акцентът ще бъде практическото значение на понятието. Всяка от изследваните теми ще бъде разгледана през перспективата на казуси, решавани от СЕС и ВАС, както и становища на данъчната администрация.
4.1. Концепцията за постоянен обект и нейното значение в областта на ДДС
Създаване и законодателната рамка
Определение в европейското и българското ДДС законодателство
Развитие и анализ на европейската съдебната практика
4.2. Концепцията за постоянен обект след Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011
Легалната дефиниция – анализ и значение
„Активен“ и „пасивен“ постоянен обект – взаимодействие и значение 
Анализ на данъчната и съдебната практика

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

4.3. Аспекти на взаимоотношенията между данъчно задължено лице и негов постоянен обект
Критериите за постоянен обект
ДДС третиране на реципрочни доставки на стоки и услуги
Анализ на данъчна и съдебна практика
4.4. Право на данъчен кредит на данъчно задължено лице и негов постоянен обект
Ред за упражняване на право на данъчен кредит – критерии и значение
Пълен или частичен данъчен кредит – изчисляване на пропорция
Анализ на данъчна и съдебна практика
4.5. Постоянен обект в условията на дигиталната икономика – новости и предизвикателства
V. Общ панел за МСД и постоянен обект

17:15 ч.Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лектора

Анелия Татарова - данъчен адвокат, член на Софийската адвокатска колегия. През 2011 г. тя получава магистърска степен по международно данъчно право в Центъра по международно данъчно право, Лайден, Холандьия. Преди това завършва Софийския университет със степен магистър по право. Анелия има 2 години опит като счетоводител и 13 години опит в сферата на данъчното право. Основни сфери на специализация: местно и международно данъчно планиране и структуриране; данък при източника; европейско данъчно право; данъчен процес; бизнес преструктуриране; ДДС.

Теодосия Кирилова -данъчен адвокат, с опит в работата по разнообразни данъчни казуси за български и международни клиенти. Нейна специализация е косвеното данъчно облагане, предимно ДДС. Преди да стартира своя данъчна практика, адв.Кирилова  е част от данъчния отдел на ПрайсуотърхаусКупърс в София, където работи по множество местни и чуждестранни  данъчни проекти. Началото на професионалния й път започва в данъчно-правния отдел на Делойт в България, където се занимава с облагане на доходите на физически лица. Понастоящем, основните й професионални  интереси са обслужването на бизнеси, включително и стартиращи предприятия, които оперират на електронни пазари и платформи, заети в търговията с електронни стоки и услуги. 

 

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са ограничени! 

Супер ранна регистрация и плащане до 18 септември 2019 г. включително – 246 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 19 септември до 10 октомври 2019 г. включително– 264 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 11 октомври 2019 г. – 270 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!

 

ВАЖНО!

Комбинирана цена за всички участници, които едновременно се регистрират и за семинара на 30 октомври 2019 г. – Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО с лектор адв. Анелия Татарова  

Супер ранна регистрация и плащане до 18 септември 2019 г. включително – 480 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 19 септември до 10 октомври 2019 г. включително – 516 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 11 октомври 2019 г. – 540 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top