Очаквани промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г. | РААБЕ Експерт

Очаквани промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г.

Очаквани промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г.

Лектор: Мина Янкова, специалист ЗДДС

16.12.2019 г., гр. София, парк-хотел "Москва"

Предназначен за: счетоводители, данъчни адвокати, финансови мениджъри

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

  1. Нови правила в ЗДДС за 2020 г.:

Въвеждане в ЗДДС на Директива 2018/1910 на Съвета, с което се създават правила по отношение на трансграничните сделки във връзка с:

  • режима на складиране на стоки до поискване от клиента,
  • верижните сделки,
  • ролята на идентификационния номер по ДДС и на VIES декларация в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки и доказателството за превоз за целите на освобождаването на вътреобщностните сделки.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

 

2. Транспониране на разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, с които се постига по-пълно съответствие на националното с европейското право;

3. Привеждане на ЗДДС в съответствие с решения на Съда на ЕС;

4. Промени, свързани с намаляване на разходите за данъчната администрация и на административната тежест за гражданите и бизнеса;

5. Прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона;

 

  

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 15:00 ч.

  • Практически въпроси по прилагането на данъка върху добавената стойност
  • Актуална практика на НАП, ВАС и СЕС по данъка върху добавената стойност

Отговори на въпроси на участниците, касаещи прилагането на ЗДДС и ППЗДДС

 

 

15:15 ч.

 

Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лектора:

Мина Янкова - специалист ЗДДС

Такса за участие: 216,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Отстъпка за абонати на наши издания - 20%!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top