Осигурителни вноски и данъчно облагане на доходите на физическите лица през 2014 г. – законодателство и практика | РААБЕ Експерт

Осигурителни вноски и данъчно облагане на доходите на физическите лица през 2014 г. – законодателство и практика

Авансови данъци по ЗДДФЛ – определяне и деклариране. Съдържание, срокове, начин на попълване и подаване на декларации образец 1 и образец 6.

Практически семинар с
Лорета Цветкова – данъчен експерт, специалист по ЗДДФЛ
Зорница Димитрова – експерт по осигуряване

07.02.2014 г., Венус център, София, бул. Дондуков №9

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Авансови данъци по ЗДДФЛ. Внасяне и деклариране

 1. Определяне, държане и внасяне на авансовия данък за доходите от трудови правоотношения. Деклариране на данъка по чл. 42 в декларация обр. 1 и 6 от Наредба Н-8. Проблемни въпроси и нови моменти.
 2. Определяне, удържане и внасяне на авансовия данък за доходите от друга стопанска дейност и от наем.

10:30 – 10:45 ч.

Кафе-пауза

10:45 – 12:45 ч.

 1. Деклариране на дължимия данък в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (обр. 4001). Казуси от практиката.
 2. Попълване на авансовия данък в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. Проблеми и казуси от практиката.

12:45 – 13:15 ч.

Обедна почивка

13:15 – 15:00 ч.

Едновременно подаване на декларации образец 1 и образец 6

 1. Приложно поле.
 2. Равенство между декларираните задължения за осигурителни вноски в декларация образец 6 и данните в декларация образец 1.

15:00 – 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 17:00 ч.

 1. Коригиране на декларации образец 1 и образец 6.

 

  17:00 – 17:30 ч.

  Приключване на семинара.
  Оценка и раздаване на сертификати.

   

  В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

  При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

  Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

  По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

  В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

   

  Сподели този семинар: 

  Бърза ПОРЪЧКА

  Формуляр за регистрация за семинар

  Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

  ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
  Участник 1
  Моля впишете Вашите имена.
  Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
  Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
  Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
  ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
  Моля впишете името на организацията, в която работите.
  Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
  Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
  Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
  ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
  Моля впишете името на организацията.
  Моля впишете името на материално отговорното лице.
  Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
  Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

  НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

  (Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

  1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

            · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

  2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

       гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

  За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

  ОБЩИ УСЛОВИЯ
  За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
  Go to top