Осигуряване и обезщетения през 2018 г. и особености в осигуряването и обезщетенията при сумираното отчитане на работното време“ | РААБЕ Експерт

Осигуряване и обезщетения през 2018 г. и особености в осигуряването и обезщетенията при сумираното отчитане на работното време“

Практически семинар с

Вержиния Заркова, експерт по осигурително законодателство

19 януари 2018 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване – размери на минималните осигурителни доходи, новите размери на минималните плащания от ДОО, промени в размерите на осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

Промени в КСО в частта на краткосрочното осигуряване-новите размери на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО за различните видове осигурени лица.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Осигуряване на лицата работещи на сумирано изчисляване на работното време – определяне на  минимален и максимален осигурителен доход, редуциране на нормата на работно време при настъпване на временна неработоспособност- примери, подаване на данни за осигуряването.

12:30 – 13:15 ч.

Обяд

13:15 – 14:45 ч.

Права на осигурените лица за получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане-правоимащи лица, възникване и прекъсване на осигуряването и право за получаване на обезщетение, изчисляване на осигурителен стаж за право на обезщетение, парично обезщетение на лицата на сумирано изчисляване на работното време.

15:15 – 15:30 ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

  • важна практическа информация и напътствия;
  • компетентни отговори на вашите въпроси;
  • тълкувания на практически казуси;
  • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

  • да отправите въпроси към специалист;
  • да споделите опит с другите;
  • да проверите знанията и възможностите си;
  • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 204,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

Побързайте!

Местата са ограничени!

20% отстъпка за абонати на наши издания 163.20 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top