Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност през 2018 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност през 2018 г.

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност през 2018 г.

Лектор: Мина Янкова - експерт по ДДС

19 октомври 2018 г., гр. София, Парк-хотел Москва

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Работна сесия

1.Новите правила в ДДС и ППДДС за 2018 г.

механизми за корекция на ползван данъчен кредит: примери от практиката за еднократни и ежегодни корекции, документиране на корекцията;

нови моменти за приспадане на първоначално неползван данъчен кредит за дълготрайни активи, но приспаднат в резултат на извършена годишна корекция;.

определяне на данъчното събитие в случаите на доставка на стоки с поетапно изпълнение;

промени, свързани с правото на частичен данъчен кредит - практически съвети за определяне на размера на пропорцията и на коефициента;

промени при регистрация по ЗДДС: съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС и отпадане на задължението за съставяне и подаване на опис за наличните активи при регистрация; промени свързани с регистрацията по ЗДДС на неперсонифицирани дружества;

промени, свързани с предварителната административна мярка „запечатване на обект“.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Работна сесия

2. Практически въпроси по прилагането на данъка върху добавената стойност

 

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

Работна сесия

3.Актуална практика на НАП, ВАС и СЕС по данъка върху добавената стойност

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

Работна сесия

4.Очаквани промени по ЗДДС

17:15ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

За лектора

Мина Янкова е завършила е ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика и управление на търговията“, и Институт за следдипломна квалификация, специалност „Стопанско управление“. С богат и дългогодишен опит на служител в Националната агенция за приходите. В системата на данъчната администрация работи от 1993 г. до 2016 г. През периода 2011-2013г. е била началник отдел „Косвени данъци“ в Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите. Участвала е при разработването на данъчните нормативни актове. Автор е на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно данъчното облагане в областта на косвеното облагане – данък върху добавената стойност. В момента е началник отдел „Косвени данъци“ в Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите.

Цена:

Цена: 204,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 163.20 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top