Прилагане на ЗОП и ППЗОП при действието на Централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП) | РААБЕ Експерт

Прилагане на ЗОП и ППЗОП при действието на Централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП)               Прилагане на ЗОП и ППЗОП при действието на Централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП)

Практическа работа с ЦАИС ЕОП​

Лектор: Мариана Кацарова - юрист, дългогодишен експерт в областта на контрола и възлагането на обществени поръчки

15.11.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка № 25

Предназначен за: Възложители на обществени поръчки и участници в обществени поръчки

Предимства за участниците в семинара:  

  • Ще се запознаят с функционалностите на ЦАИС ЕОП от гледна точка както на възложителите, така и на участниците в обществени поръчки
  • Ще получат актуален преглед на прилагането на промените в ЗОП и ППЗОП от 2019 г.

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Работна сесия

Регистрация в ЦАИС ЕОП, разпределяне на роли.

Подготовка на обществена поръчка чрез платформата, използване на шаблони и образци, съставяне на график.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

 

Работна сесия

Основни въпроси в условията на обществена поръчка:

· обособени позиции;

· обстоятелства за лично състояние;

· критерии за подбор;

· критерии за възлагане;

· срокове.

  

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

Работна сесия

Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа.

Искане и даване на разяснения по условията на поръчката.

Подготовка, окомплектоване и подаване на оферта чрез електронната платформа.

Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

.

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

Работна сесия

Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа. Сключване на договор за обществена поръчка. Електронно фактуриране.

Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – особености при възлагане чрез електронната платформа.

17:15 ч.Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

За лектора

Мариана Кацарова - юрист, дългогодишен експерт в областта на контрола и възлагането на обществени поръчки. В периода 2000 – 2005 г. работи в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (чийто правоприемник е АДФИ), а от 2005 до 2016 г.  – в Сметната палата. Активен лектор и автор на множество публикации по тематиката, свързана с обществените поръчки. 

 

Цена:

Цена: 180,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 144.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top