Проведени семинари | РААБЕ Експерт

Проведени семинари

Дата Място Тема на семинара Лектор
07.11.2019 гр. София Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване Десислава Калудова
30.10.2019 гр. София Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО Анелия Татарова
11.10.2019 гр. София Местни избори – организация, трудовоправни отношения и осигуряване Соня Христова и Гюргя Желязкова
27.09.2019 гр. София ЗОП 2019 г. Мартин Петков
18.09.2019 гр. София Изпълнение на функциите на длъжностното лице по защита на данните Маргарита Хубенова
12.09.2019 гр. София ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Теодора Дичева, Величка Микова, Зорница Димитрова и Кармен Вранчев
30.05.2019 София Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и Многостранна конвенция за промяната им Иван Антонов, експерт по автоматичен обмен на финансова информация и СИДДО
16.05.2019 Варна Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова
10.05.2019 Бургас Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова
24.04.2019 Пловдив Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова, адвокат и преподавател по Административен процес и Застрахователно право
19.04.2019 София Защита на личните данни при управление на човешките ресурси и при предоставяне на счетоводни услуги Лектор: Маргарита Хубенова - доктор по информационно право
12.04.2019 София Практически въпроси при изготвяне на вътрешни правила и изпълнение на задълженията по глава 7 и глава 8 от ЗМИП доц.д-р. Веселина Канатова – Бучкова, адвокат и преподавател по Административен процес и Застрахователно право
05.04.2019 София „Местно лице“ за данъчни цели. Как да определите кое лице е „местно“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО? Иван Антонов
21.03.2019 София Международно облагане на доходи и печалби. Данъчни облекчения по СИДДО Десислава Канева – адвокат, експерт по сиддо
27.02.2019 София Промените в пенсионното законодателство през 2019 г. Мария Братоева – главен експерт по социално осигуряване в НОИ
21.02.2019 София Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС Димитър Бойчев - експерт, автор и лектор в областта на осигурителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.
11.02.2019 София ЗДДС и ЗКПО за 2019 г., и обжалване на актове на НАП Лектори: Моника Петрова, експерт по ДДС, Валентина Ватева-Гекова, експерт по ЗКПО, Веселина Канатова-Бучкова, адвокат, специалист по данъчно право
17.01.2019 гр. София Актуална практика по трудовото законодателство за 2019 г. Теодора Дичева – директор на правната дирекция в Инспекцията по труда
16.01.2019 София Промените в социалното осигуряване през 2019 г. Зорница Димитрова – адвокат, експерт по осигурително право
16.01.2019 София Промените в СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) през 2019 г. Зорница Димитрова – адвокат, експерт по осигурително право, Лорета Цветкова – данъчен експерт
16.01.2019 София Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Лорета Цветкова – данъчен експерт
19.10.2018 София Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност през 2018 г. Мина Янкова - експерт по ДДС
28.08.2018 София Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018 г. Теодора Дичева – директор на правната дирекция в Инспекцията по труда
20.06.2018 Велико Търново Задълженията на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
08.06.2018 Пловдив Задълженията на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
01.06.2018 Бургас Задълженията на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
30.05.2018 София Задълженията на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
23.05.2018 Варна Задълженията на администраторите на лични данни в туристическия бранш Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
18.05.2018 София Идентифициране и управление на рисковете инж. Невена Коларова
17.05.2018 София Изготвяне на документи за защитата на личните данни за счетоводители и специалисти човешки ресурси Маргарита Хубенова
24.04.2018 София Изготвяне на документи за защитата на личните данни за счетоводители и специалисти човешки ресурси Маргарита Хубенова
19.04.2018 София Прекратяване на трудовото правоотношение Николай Стоянов – главен юрисконсулт на ИА „Главна инспекция по труда“
30.03.2018 Плевен Общият регламент за защита на личните данни Маргарита Хубенова
30.03.2018 София Промените в трудовото и осигурително законодателство при сумирано отчитане на работното време в сила от 01.01.2018 г. Теодора Дичева, Зорница Димитрова
23.03.2018 Велико Търново Задължения на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
16.03.2018 Ботевград Общият регламент за защита на личните данни Маргарита Хубенова
09.03.2018 Сандански Задължения на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
07.03.2018 София Особености при данъчното облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица от България съгласно някои СИДДО Десислава Канева
23.02.2018 Видин Задължения на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
22.02.2018 Пловдив Общият регламент за защита на личните данни Маргарита Хубенова
15.02.2018 София Общият регламент за защита на личните данни Маргарита Хубенова
09.02.2018 Варна Задължения на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
06.02.2018 София Промени в ЗДДС от 2018 година Моника Петрова
30.01.2018 София Промените в трудовото и осигурително законодателство за 2018 г. при сумирано отчитане на работното време Теодора Дичева, Димитър Бойчев
25.01.2018 София Общият регламент за защита на личните данни Маргарита Хубенова
19.01.2018 София Осигуряване и обезщетения през 2018 г. и особености в осигуряването и обезщетенията при сумираното отчитане на работното време“ Вержиния Заркова
21.12.2017 Варна Задължения на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
06.12.2017 София Задължения на администраторите на лични данни Маргарита Хубенова
10.11.2017 София Годишно приключване на 2017 г. от гледна точка на ЗДДС. Актуални въпроси Моника Петрова
24.10.2017 София Подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6 през 2017 година. Актуални въпроси Зорница Димитрова
19.10.2017 София Командироване на работници в Скандинавските страни Николина Лазарова
21.06.2017 София Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски и подаването на декларации през 2017 г. Зорница Димитрова
07.06.2017 София Задължения на администраторите на лични данни Гл. ас. д-р Симеон Гройсман
25.04.2017 София Сделки между свързани лица доц. д-р Али Вейсел, Бойчо Момчилов
06.04.2017 София Минималната работна заплата в законодателството на Германия, Франция и Австрия и нейното отражение върху дейността на българските работодатели Стела Иванова
17.03.2017 София Промени в Кодекса на труда за 2017 г. Величка Микова
16.02.2017 София Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти Десислава Калудова
27.01.2017 София Промени в осигуряването за 2017 г. Зорница Димитрова
25.01.2017 София Изменения в прилагането на ЗДДС за 2017 г. Мина Янкова
12.01.2017 София Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г. Валентина Гекова, Евгения Попова
16.12.2016 София Внасяне на осигурителни вноски през 2016 година. Промени и очаквания за 2017 г. Зорница Димитрова
08.12.2016 София Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ през 2016 г. с пряко отношение към годишното приключване Цветана Янкова, Лорета Цветкова
25.11.2016 София Новите ДДС правила при услугите, свързани с недвижими имоти, влизащи в сила от 01.01.2017 г. Анелия Татарова
23.11.2016 София Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС. ДДС корекции Моника Петрова
11.11.2016 София Офшорни дружества. Търсени ефекти и противодействие Десислава Канева, Иван Антонов
26.10.2016 София Практика на Съда на ЕС по ДДС въпроси за периода 2012 г. - 2016 г. и нейното значение за българския бизнес Анелия Татарова
21.10.2016 София „Местно лице“ за данъчни цели Иван Антонов
14.10.2016 София Готовност за реагиране при бедствия и аварии в предприятията – какво се промени след 05.07.2016 г. инж. Румен Маринов
07.07.2016 София Данъци, налагани на чуждестранни лица, и облекчения по СИДДО Десислава Канева, Десислава Калудова
24.06.2016 София Осигурителни казуси при командироване на служители по трудово правоотношение в рамките на ЕС и работа на лица от ЕС в България Анелия Татарова
07.06.2016 София Какво трябва да спазват българските фирми от законите за минималната работна заплата в ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ Стела Иванова
18.05.2016 София Вътреобщностни доставки и тристранни операции. Актуална практика по прилагането на ЗДДС Мина Янкова
11.05.2016 София Коригиране на най-често допусканите грешки в декларации обр. № 1 и № 6 Зорница Димитрова
22.04.2016 София Новият закон за обществените поръчки от 2016г. Мартин Петков
30.03.2016 София Промени в ЗДДС, породили най-много въпроси в началото на 2016 г. Моника Петрова
18.03.2016 София Защита на личните данни Ина Ахмедова
05.02.2016 София Пенсионно осигуряване - актуални въпроси и примери от практиката Мария Братоева
04.02.2016 София Промените в ДОПК в сила от 1 януари 2016 г. Зорница Димитрова
02.02.2016 София Промени в осигурителното законодателство и в реда за подаване на документи и данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО Верджиния Заркова, Нели Вангелова, Ивелина Танева
22.01.2016 София Новото счетоводно и данъчно законодателство и приложима практика през 2016 г. Али Вейсел, Моника Петрова, Валентина Ватева-Гекова, Евгения Попова
15.12.2015 София Данъчна практика и счетоводен опит в края на 2015 г. Лорета Цветкова, Цветана Янкова, Али Вейсел
10.12.2015 София Промени в ЗДДС в сила от 2016 г. Мина Янкова
04.12.2015 София Новият ред за подаване на документи и данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО Нели Вангелова, Ивелина Танева
04.12.2015 София Новият ред за подаване на документи и данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО Нели Вангелова, Ивелина Танева
20.11.2015 София ДДС декларации – грешки и корекции Моника Петрова
19.11.2015 София Осигуряване, обезщетения за временна неработоспособност и определяне на осигурителен стаж при сумирано отчитане на работното време Зорница Димитрова, Румяна Станчева
06.11.2015 София Автоматичен обмен на финансова информация – FATCA, Common Reporting Standard, DAC 2 Иван Антонов
02.10.2015 София ПЕНСИОННА РЕФОРМА – 2015 Г. Веселка Янакиева
02.10.2015 София Новите моменти в трудовото законодателство и промени в КТ от 2015 г. Величка Микова
24.09.2015 София Особености в осигуряването на лицата, заемащи изборни длъжности Зорница Димитрова
30.06.2015 София Коригиране на най-често допусканите грешки в декларации обр. № 1 и № 6 и приложение обр. № 15 Зорница Димитрова, Емилия Иванова
19.06.2015 София Данък при източника - промени и специфични въпроси. Преглед на новите СИДДО Иван Антонов
21.05.2015 София Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти. Десислава Калудова
14.05.2015 София Процедури, практика и документи при прекратяване на трудовите отношения и възстановяване на незаконно уволнен работник или служител Величка Микова, Зорница Димитрова
23.04.2015 София Управление на риска в публичния сектор Бонка Вашева
23.04.2015 София Доходи и дължими осигурителни вноски. Определяне, деклариране и коригиране на образец 1 и 6 и декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ Лорета Цветкова, Зорница Димитрова
03.04.2015 София ДДС декларации – грешки и корекции Моника Петрова
27.03.2015 София Същност и видове доходи, регулирани от СИДДО. Процедура за прилагане на облекченията по СИДДО в България Десислава Канева, Десислава Калудова
26.02.2015 София Промени в областта на пенсионното осигуряване 2015 г. Веселка Янакиева
18.02.2015 София Сумирано отчитане на работното време Иван Карановски, Веселин Видев
24.01.2015 София Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2015 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС Мина Янкова
21.01.2015 София Промени и особености в законодателството и практиката по ДОО през 2015 г. Иван Карановски
15.01.2015 София Осигуровки и обезщетения от НОИ през 2015 г. Зорница Димитрова, Емилия Иванова
05.12.2014 София Проверка от инспектор по труда – какво да очакваме? Веселин Видев
28.11.2014 София Управление на социалните услуги при ефективно използване на финансовите средства д-р Златка Ангелова, Лилия Карафезова, Надежда Денева
27.11.2014 София Данъчно и счетоводно приключване на 2014 г. Специфика, добра практика и опит в края на годината Моника Петрова, Валентина Ватева-Гекова, Евгения Попова, Али Вейсел
13.11.2014 София Курс за обучение на Вътрешни одитори по стандарт ISO 27001:2013 Людмил Лалов, Добромир Добрев
10.10.2014 София Идентифициране и управление на рисковете, свързани с постигането на целите на организацията инж. Невена Коларова
19.09.2014 София Осигуряване в рамките на ЕС и по спогодбите за социална сигурност – актуални въпроси Димитър Бойчев
20.06.2014 София Нови моменти в областта на обществените поръчки Мартин Петков
06.06.2014 Варна Нови моменти в областта на обществените поръчки Мартин Петков
30.05.2014 София Нови моменти в областта на обществените поръчки Мартин Петков
28.05.2014 София Приложение на FATCA в България Иван Антонов
28.03.2014 София Внасяне на осигурителните вноски и отчитане на задължения след отмяната на единната сметка. Подаване и коригиране на декларации обр. 1 и обр. 6 по Наредба Н-8/2005 г. Зорница Димитрова
10.03.2014 София Същност и видове доходи, регулирани от СИДДО. Процедура за прилагане на облекченията по СИДДО в България Десислава Канева, Десислава Калудова
07.02.2014 София Осигурителни вноски и данъчно облагане на доходите на физическите лица през 2014 г. – законодателство и практика Лорета Цветкова, Зорница Димитрова
31.01.2014 София Изменения в данъчните закони за 2014 г. Законови изисквания и практика при прилагане на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ през 2014 г. Моника Петрова, Валентина Георгиева Гекова, Евгения Иванова Попова
16.01.2014 София Внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации обр. 1 и 6 през 2014 г. Действие на единната сметка през 2014 г. Зорница Димитрова
15.01.2014 София Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС Мина Янкова
10.01.2014 София ДДС декларации – грешки и корекции Моника Петрова
12.12.2013 София Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС Мина Янкова
06.12.2013 София Осигурителен стаж – изчисляване и отчитане. Особености по видове осигурени лица Румяна Станчева
03.12.2013 София Изменения в данъчните закони за 2014 г. Какво да очакваме от ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ през 2014 г. Мина Янкова, Цветана Янкова, Евгения Попова
15.11.2013 София Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти Десислава Калудова
04.10.2013 София Аварийни планове и пожарна безопасност – новости и изменения Емилия Димитрова
27.09.2013 София Данък при източника и прилагане на СИДДО Иван Антонов
27.07.2013 София Данък при източника и прилагане на СИДДО Иван Антонов
26.06.2013 София Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане - особености и проблеми при някои видове доходи. Новите СИДДО Десислава Канева, Десислава Калудова
20.06.2013 София Акцизи. Изменения на Регламент (ЕИО) на Комисията Регламент (ЕС) № 756/2012 г. за разширяване обхвата на режим 42 и 63. Промените в ЗАДС и ППЗАДС за 2013 г. и Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) Мария Пашова, Светла Генова
17.05.2013 София ДДС декларации – грешки и корекции Моника Петрова
17.05.2013 София Пенсии. Необходими документи за пенсиониране. Осигурителен стаж и осигурителен доход – необходими документи Мария Кирова
26.04.2013 София Туристически услуги. Специфични особености при облагане с ДДС Мина Янкова, Моника Петрова
19.04.2013 София Промени в нормативната уредба и допълнителни методически указания по прилагане на система Интрастат Красимир Иванов, Невена Георгиева, Петър Илиев, Агнеса Беловска
12.04.2013 София Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2013 г. Влияние на решенията на СЕО в областта на непрякото облагане Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС Мина Янкова
09.04.2013 София Окончателни данъци и данъци удържани при източника. Определяне и деклариране. Цветана Янкова, Лорета Цветкова
29.03.2013 София Процедури, практика и документи по прекратяване на трудовите отношения по инициатива на работодателя със и без предизвестие Величка Микова, Зорница Димитрова
01.03.2013 София Основи на FATCA споразумението Иван Антонов
01.03.2013 София Осигурители и осигурени лица – подаване на данни за осигурените лица, деклариране и корекции, прекъсване и възобновяване на осигуряването Зорница Димитрова
07.02.2013 София Доходи и данъци по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2013 г. – деклариране и определяне Цветана Янкова, Лорета Цветкова
25.01.2013 София Промените в данъчното и осигурително законодателство във връзка с въвеждането на единната сметка Зорница Димитрова, Валентина Ватева-Гекова, Даниела Петкова
18.01.2013 София Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2013 г. Мина Янкова

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top