Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци | РААБЕ Експерт

Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци

  Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци

Трудови аспекти, свързани с работа на чужди граждани в България, приложимо осигурително законодателство и осигурителни вноски при работа на чужди граждани в България, данъчни аспекти, свързани с работа на чужди граждани в България – общи положения, специфични случаи, казуси​

Лектори: Анелия Татарова, адвокат данъчно право; Енчо Динев, адвокат и съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“; Димитър Бойчев, експерт, автор и лектор в областта на задължителните вноски и координацията на системите за социална сигурност.

26.11.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Финансови мениджъри, главни счетоводители, управители, финансови анализатори, счетоводни и одиторски къщи, специалисти Човешки ресурси, ТРЗ

Предимства за участниците в семинара: 

Екип от утвърдени професионалисти - адв. Анелия Татарова,  Димитър Бойчев и адв. Енчо Динев се събира отново, за да Ви направи съпричастни към първия по рода си еднодневен обучителен семинар по актуалната тема.

Обучението цели разглеждане на материята от трите съществени гледни точки (труд, осигуровки и данъци), осигурявайки комплексен подход с фокус върху взаимосвързаните дискусионни аспекти. Поради това, всеки лектор присъства през цялото времетраене на семинара, за да се включва своевременно при възникнали въпроси в неговата област. 

08:00 – 08:30 ч.

Регистрация на участниците

08:30 – 11:00 ч.

I. Трудови аспекти
Първата част от обучението ще разгледа:
1. Европейска и национална правна рамка на трудовата заетост на чужденците в България
2. Двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция
3. Приложимо трудово законодателство – особености
4. Видове режим на пребиваване на чужденци в България и значението му за трудовата им заетост  
5. Трудова заетост на чужденци – видове режим на достъпа до пазара на труда: 
Разрешителен режим
Регистрационен режим
Деклариране на заетост.

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:30 ч.

II. Осигурителни вноски

Втората част от обучението ще покрие материята от гледна точка на:

1. Определяне и удостоверяване на приложимо осигурително законодателство за чужди граждани в България по регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки

2. Определяне и удостоверяване на приложимо осигурително законодателство за чужди граждани в България по двустранните споразумения на България в сферата на социалната сигурност

  

13:30 – 14:00 ч.

Обяд

14:00 – 15:30 ч.

3. Приложимо осигурително законодателство за чужди граждани в България в ситуации, които не са обхванати от регламентите на ЕС или споразумения, по които България е страна

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

III. Данъчни аспекти

В третата част от обучението ще се обсъди: 

1. Работа на чужденци по трудово правоотношение в България от гледна точка на ЗДДФЛ и мрежата на СИДДО

2. Работа на чужденци по договор за управление и контрол в България от гледна точка на ЗДДФЛ и мрежата на СИДДО

3. Данъчни рискове при работа на чужденци в България по граждански договор

17:15 ч.Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лекторите:

Енчо Динев - съдружник в Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“. Основната му сфера на дейност е трудово право. Енчо има дългогодишен опит в областта – почти от 20 години консултира компании относно спецификите на трудовото право от създаването на дружество до неговото прекратяване. Енчо консултира дружества относно предприети реорганизации, бонус схеми, наем на служители и статут на служители при смяна на собствеността на работодателя, извънсъдебни и съдебни преговори за споразумения по трудови спорове, преговори с висши мениджъри и синдикални организации.

Димитър Бойчев  -  експерт, автор и лектор в областта на задължителните вноски и координацията на системите за социална сигурност. Има над 15- годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност: изготвяне на указания, становища, наръчници, процедури и обучаване на служителите. Понастоящем е консултант на свободна практика, собственик и управител на „Бойчев консултинг“ ЕООД. 

Анелия Татарова - данъчен адвокат с 2 години опит като счетоводител и 13 години опит в областта на данъчното право. От 2012 г. насам Анелия редовно провежда данъчни и осигурителни практически обучения както на одитори към различните регионални организации на ИДЕС, така и на финансисти и счетоводители из цяла България. Темите, които представя, покриват актуални казуси, наболели практически въпроси, анализ на практика на ВАС и Съда на ЕС в сферата на ДДС, данък при източника, СИДДО. 

 

 

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са ограничени! 

Супер ранна регистрация и плащане до 21 октомври 2019 г. включително – 246 лв. с ДДС;

Ранна регистрация и плащане от 22 октомври до 1 ноември 2019 г. включително – 264 лв. с ДДС;

Регистрация и плащане след 2 ноември 2019 г. – 270 лв.

Други отстъпки не се предвиждат!

 

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top