Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти | РААБЕ Експерт

Трансферно ценообразуване. Данъчни аспекти

Практически семинар с

Десислава Калудова
главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

15.11.2013 г., Венус център, бул. "Княз Ал. Дондуков" №9, София

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Въведение

 1. Свързани лица – Определение (§1, т. 3 от ДР на ДОПК)
 2. Трансферно ценообразуване – причини за законово регулиране
 3. Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК)
 4. Принцип на независимите пазарни отношения (НПО)
 5. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
  • Йерархия на методите
  • Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая, възприет от ОИСР през 2010 г.
 6. Анализ на съпоставимостта

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Традиционни методи за определяне на пазарните цени:

 1. Метод на сравнимите неконтролирани цени. Казус
 2. Метод на пазарните цени. Казус

12:30 – 13:00 ч.

Обедна почивка

13:00 – 15:00 ч.

Традиционни методи за определяне на пазарните цени (продължение):

 1. Метод на увеличената стойност. Казус

Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:

 1. Метод на транзакционната нетна печалба. Казус
 2. Метод на разпределената печалба. Казус

15:00 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

15:30 – 17:00 ч.

Вътрешногрупови услуги

 1. Понятие
 2. Правила за признаване на разходи при вътрешногрупови услуги
 3. Ключове за разпределение
 4. Метод за определение на пазарните цени и норми на надбавка

Избягване на двойното данъчно икономическо облагане - инструменти:

 1. чл. 25 от Модела на СИДДО
 2. Арбитражна конвенция

17:15 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top