ЗДДС и ЗКПО за 2019 г., и обжалване на актове на НАП | РААБЕ Експерт

ЗДДС и ЗКПО за 2019 г., и обжалване на актове на НАП

Практически семинар

ЗДДС и ЗКПО за 2019 г. и обжалване на актове на НАП

Лектори: Моника Петрова, експерт по ДДС

Валентина Ватева-Гекова, експерт по ЗКПО

Веселина Канатова-Бучкова, адвокат, специалист по данъчно право

11.02.2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Модул ДДС

Промени в ЗДДС за 2019 г.

  1. Промени, свързани с въвеждане на правилата на европейски директиви, отнасящи се до:

    - доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и доставки на услуги, извършвани по електронен път;

    - данъчното третиране на ваучерите

     
  2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС
  3. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъмездни доставки на стоки
  4. Други промени

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Модул ЗКПО

Промени, свързани с въвеждане на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци.

 - правило за ограничаване на приспадането на лихви

 - правило за контролираните чуждестранни дружества (CFC rule).

Данъчно третиране на договори за оперативен лизинг съгласно МСС при лизингополучателя.

Промяна в реда за деклариране и внасяне на данъци за последния данъчен период.

Промени, свързани с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

Други промени.

12:30 – 13:15 ч.

Обяд

13:15 – 14:45 ч.

Модул Обжалване

1.Данъчно-осигуителен контол. Производство по издаване на ревизионен акт.

1.1. Образуване на ревизионното производство;

1.2. Срок за приключване на производството;

1.3. Издаване на ревизионния акт.

14:45– 15:15 ч.

Кафе-пауза

15:15 – 16:45 ч.

Модул Обжалване – част 2

2. Процесуални предоставки за допустимост на съдебното обжалване на ревизионния акт.

2.1. Обжалването по административен ред. Срокове за произнасяне от решаващия орган и значението им за законосъобразността на ревизионния акт;

2.2. Правен интерес от оспорване.

16:45ч.

.

Оценка и раздаване на сертификати.

Цена:

Цена: 150,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 120.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 142,50 лв с ДДС!

Такса за участие в отделен модул: 60,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, сертификати за преминато обучение.

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top