ЗДДС при транспортни услуги, е- магазини, реклама и посредничество | РААБЕ Експерт

ЗДДС при транспортни услуги, е- магазини, реклама и посредничество

   ЗДДС при транспортни услуги, е- магазини, реклама и посредничество

Третиране на доставки на услуги и доставки на стоки по ЗДДС

Лектор: Даниела Даракчиева – методолог по ЗДДС в ОДОП - Пловдив, автор на публикации по въпроси по ЗДДС, обучаващ по ЗДДС, работи в системата на данъчна администрация от 1995г.

18.10.2019 г., гр. София, ул. Незабравка №24, Парк – хотел Москва

Предназначен за: Счетоводители, финансисти

Предимства за участниците в семинара: 

Коментар върху:

  • изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава-членка, в която лицето не е регистрирано за целите на ДДС;
  • доставката на ново превозно средство, изпратено или транспортирано от или за сметка на доставчика или на получателя от територията на страната до територията на друга държава-членка;
  • транспортирани от територията на друга държава-членка до територията на страната с цел същите стоки да бъдат използвани за извършване на услуги на територията на страната, при условие че след извършване на услугите стоките се връщат на изпращача на територията на другата държава-членка;
  • дейности на организации за търговско осведомяване, рекламни услуги, включително отдаване под наем на рекламни площи;
  • сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти.

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Транспортни услуги – третиране по ЗДДС, приложим режим, данъчна ставка, задължения за документиране, ускорено възстановяване на ДДС.

Третиране по ЗДДС на доставки на услуги. Определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга: Общи правила, Специални правила, Задължения на получателя на доставката на услуга.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Третиране по ЗДДС на настаняване. Регистрация по ЗДДС, права и задължения на данъчно задължените лица.

Третиране на услуги, предоставени по електронен път. Специален режим на определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга по електронен път.

Регистрация по ДДС. Начисляване на данък.

Третиране по ЗДДС на посреднически услуги.

  

12:30 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 15:00 ч.

Вътреобщностна търговия със стоки. Определяне на мястото на изпълнение на доставката на стока. Статут на получателя по доставката. Задължения при доставки на стоки в рамките на ЕС. Право на приспадане на данъчен кредит: Вътреобщностна доставка, Вътреобщностно придобиване, Тристранна операция.

Обсъждане на други въпроси по ДДС.

     

15:00 - 15:15 ч.Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

За лектора

Даниела Даракчиева – методолог по ЗДДС в ОДОП - Пловдив, автор на публикации по въпроси по ЗДДС, обучаващ по ЗДДС, работи в системата на данъчна администрация от 1995г.

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са ограничени!

ВАЖНО!

Такса за участие: 240,00 с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Отстъпка за абонати на наши издания 180,00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top