ЗОП 2019 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

ЗОП 2019 г.

ЗОП 2019 г.

Предизвикателства за  възложители и изпълнители​

27 септември 2019 г., гр. София, парк-хотел Москва

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Важни промени в ЗОП за 2019 г.:

- Случаи, в които ЗОП не се прилага; 

- Стойностни прагове; 

- Публикуване на обявления, публикации в Официален вестник, в Регистъра за обществени поръчки и в Профил на купувача; 

- Основания за отстраняване; критерии за подбор и доказателства за съответствие със заложените изисквания. ЕЕДОП; 

- Промени в публикувани документи

- Оценка на оферти – при прилагане на показатели за качество; Срок на валидност на офертите

- Сключване, изменение и изпълнение на договор.

- Договори под праговете на ЗОП (събиране на оферти с обява).

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Промени, свързани с използването на електронна платформа:

- Етапи на въвеждане на платформата; 

- Предвидени промени, относно: - Уведомяване на кандидатите (връчване на решения), Осигуряване на достъп до документация по процедура и предоставяне на разяснения; срокове по процедурите;

- Използване на платформата и отговорност на страните, които използват платформата.

- Броене и отчитане на срокове.

- Случаи, в които електронната платформа не се използва.

- Подаване, отваряне и разглеждане на офертите.

Методически указания и практика, които се отнасят към ЗОП след 2016 г.

12:40 ч.

Оценка и раздаване на сертификати

За лектора

Мартин Петков Притежава над десет години опит в публичния и частния сектор в сферата на управление на средства от предприсъединителните програми и Структурните фондове на ЕС. От 2007 г. работи като външен експерт и оценител към структури, управляващи средства от Структурните фондове на ЕС и като консултант на бенефициенти по схеми за безвъзмездна помощ.

Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!

Побързайте!

Местата са ограничени!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС!

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top