187 проекта в битка за финансиране | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

187 проекта в битка за финансиране

187 проекта в битка за финансиране

Стойността им е от 20 хил. лв. до 80 хил. лв.

187 проекта на общински администрации ще си съперничат за финансирането по процедура по приоритетна ос „Добро управление“, на Оперативна програма „Административен капацитет. Общо безвъзмездната финансова помощ по програмата е в размер на 2,5 млн. лв.

Подадените проектни предложения са със стойности от 20 хил. лв. до 80 хил. лв. Средствата са предназначени за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Основна цел е да се постигне синхрон между разработваните на регионално ниво документи, потребностите на местното население и националните и регионални приоритети и стратегии.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top