49 общини с финансиране по ОПАК | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

49 общини с финансиране по ОПАК

49 общини с финансиране по ОПАК

Общо по процедурата бяха подадени 69 предложения

49 проекта на общини ще получат безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“. Общата сума е в размер на над 3,9 млн. лв. Проектите са във връзка с приоритетна ос „Добро управление“, подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация“.

Общо по процедурата са били подадени 69 проектни предложения. Чрез одобрените проекти ще бъде оптимизирана структурата на общинските администрации, с което ще се постигне по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Управляващият орган на оперативната програма възнамерява да предложи на Комитета за наблюдение да бъде увеличен бюджетът по процедурата. Причината е, че голям брой от проектите са получили висока оценка и съответно увеличеният бюджет ще позволи да бъдат финансирани всички добри проекти.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top