49 общини с финансиране по ОПАК | РААБЕ Експерт

49 общини с финансиране по ОПАК

49 общини с финансиране по ОПАК

Общо по процедурата бяха подадени 69 предложения

49 проекта на общини ще получат безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“. Общата сума е в размер на над 3,9 млн. лв. Проектите са във връзка с приоритетна ос „Добро управление“, подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация“.

Общо по процедурата са били подадени 69 проектни предложения. Чрез одобрените проекти ще бъде оптимизирана структурата на общинските администрации, с което ще се постигне по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Управляващият орган на оперативната програма възнамерява да предложи на Комитета за наблюдение да бъде увеличен бюджетът по процедурата. Причината е, че голям брой от проектите са получили висока оценка и съответно увеличеният бюджет ще позволи да бъдат финансирани всички добри проекти.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top