Административно сътрудничество при установяване и събиране на данъци, глоби, мита и такси със страните от Европейския съюз

Административно сътрудничество при установяване и събиране на данъци, глоби, мита и такси със страните от Европейския съюз

Проект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесионален кодекс

Предстоящото изменение на текстовете на глава шестнадесета на Данъчно-осигурителния процесионален кодекс цели уреждане на правилата, органите, сроковете и средствата за осъществяване на административно сътрудничество чрез взаимен обмен на информация, включително и по електронен път, с цел установяване на данъчни задължения между страните членки на Европейския съюз. В обхвата им влизат:

 • Ÿзадължения по ДДС, митни сборове и акцизи;
 • задължителни осигурителни вноски;
 • такси за издаване на удостоверения и на други документи от компетенцията на държавни и местни органи на властта;
 • вземания с договорен характер, включително и възнаграждения по договори за услуги от обществен интерес.

  В тази връзка се налагат следните изводи:
  1. Укриването на данъчни задължения става на практика почти невъзможно.
  2. Данъчните ще могат да участват в съвместни ревизии за изясняване на размера на задълженията.
  3. Обменът на взаимно полезна информация става задължителен и той включва различни данни: от името и адреса на фирмата до всички други оригинали, доклади, декларации, документи, преписи и заверени копия на език, договорен с другата държава-членка и придружен от превод.

Повече информация: ДАНЪЧНО-СЧЕТОВОДЕН НАРЪЧНИК – Актуален коментар и практически примери

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Go to top