Административно сътрудничество при установяване и събиране на данъци, глоби, мита и такси със страните от Европейския съюз | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Административно сътрудничество при установяване и събиране на данъци, глоби, мита и такси със страните от Европейския съюз

Административно сътрудничество при установяване и събиране на данъци, глоби, мита и такси със страните от Европейския съюз

Проект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесионален кодекс

Предстоящото изменение на текстовете на глава шестнадесета на Данъчно-осигурителния процесионален кодекс цели уреждане на правилата, органите, сроковете и средствата за осъществяване на административно сътрудничество чрез взаимен обмен на информация, включително и по електронен път, с цел установяване на данъчни задължения между страните членки на Европейския съюз. В обхвата им влизат:

 • Ÿзадължения по ДДС, митни сборове и акцизи;
 • задължителни осигурителни вноски;
 • такси за издаване на удостоверения и на други документи от компетенцията на държавни и местни органи на властта;
 • вземания с договорен характер, включително и възнаграждения по договори за услуги от обществен интерес.

  В тази връзка се налагат следните изводи:
  1. Укриването на данъчни задължения става на практика почти невъзможно.
  2. Данъчните ще могат да участват в съвместни ревизии за изясняване на размера на задълженията.
  3. Обменът на взаимно полезна информация става задължителен и той включва различни данни: от името и адреса на фирмата до всички други оригинали, доклади, декларации, документи, преписи и заверени копия на език, договорен с другата държава-членка и придружен от превод.

Повече информация: ДАНЪЧНО-СЧЕТОВОДЕН НАРЪЧНИК – Актуален коментар и практически примери

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top