Архив април 2013 | РААБЕ Експерт

Архив април 2013

Обучават бенефициенти по ОПАК

Обучават бенефициенти по ОПАК
04
2013

Участниците трябва да имат вече сключени договори

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ организира специално обучение за новите си бенефициенти. Участие в събитието могат да вземат тези от тях, които имат вече сключени договори и в същото време не са преминали...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Магистрати и съдебни служители подобряват квалификацията си

Магистрати и съдебни служители подобряват квалификацията си
04
2013

Проектните предложения се подават до 17 юни

Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд ще могат да повишават квалификацията на своите магистрати и служители чрез нова процедура по Оперативна програма „Административен капацитет“. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата „...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Одобриха серия от обучения по ИСУН

Одобриха серия от обучения по ИСУН
04
2013

Очакваните резултати са за 970 обучени служители

Централното координационно звено е бенефициент по одобрения за финансиране проект за „Провеждане на обучения на потребителите на ИСУН 2013 – 2014“. Безвъзмездната финансова помощ, която е осигурена по Оперативна програма „Техническа помощ“, е в...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

187 проекта в битка за финансиране

187 проекта в битка за финансиране
04
2013

Стойността им е от 20 хил. лв. до 80 хил. лв.

187 проекта на общински администрации ще си съперничат за финансирането по процедура по приоритетна ос „Добро управление“, на Оперативна програма „Административен капацитет. Общо безвъзмездната финансова помощ по програмата е в размер на 2,5 млн. лв...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат
04
2013

До края на април се очакват още 3

Интрастат операторите вече трябва да ползват два нови формуляра, свързани със системата. Изменена е и самата Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат, като промените в нея бяха обнародвани с ДВ № 28 от 19 март 2013 г. Освен новите...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top