Архив април 2013 | РААБЕ Експерт

Архив април 2013

187 проекта в битка за финансиране

187 проекта в битка за финансиране
04
2013

Стойността им е от 20 хил. лв. до 80 хил. лв.

187 проекта на общински администрации ще си съперничат за финансирането по процедура по приоритетна ос „Добро управление“, на Оперативна програма „Административен капацитет. Общо безвъзмездната финансова помощ по програмата е в размер на 2,5 млн. лв...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат
04
2013

До края на април се очакват още 3

Интрастат операторите вече трябва да ползват два нови формуляра, свързани със системата. Изменена е и самата Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат, като промените в нея бяха обнародвани с ДВ № 28 от 19 март 2013 г. Освен новите...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

НАП успя да събере 160 милиона лева, но … чрез пренасочване

НАП успя да събере 160 милиона лева, но … чрез пренасочване
04
2013

Какво се случва във Вашата единна сметка?

Чрез автоматично разпределяне на постъпленията по единната сметка на задължените лица за първото тримесечие на 2013 г. са преразпределени 160 млн. лева от НАП. Доста сериозна сума! Тук идва и голямото НО !!! Какви задължения са покрити с тези...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Намалява се срокът за отпускане на пенсиите в действителен размер

Намалява се срокът за отпускане на пенсиите в действителен размер
04
2013

НОИ подобрява качеството на извършваните от него услуги

С ДВ. бр. 33 от 5 април 2013 г. са публикувани изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. От 5 на 4 месеца от датата на подаване на заявлението е намален срокът за определяне на пенсиите в действителен размер. Така се намаляват и...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Разместването на почивните дни за изборите не се отразява на трудовия календар

Разместването на почивните дни за изборите не се отразява на трудовия календар
04
2013

През м. май ще работим само 19 дни

С Решение № 192 на МС от 21.03.2013 г. за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. се обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден. И така за целия месец май...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top