Архив август 2012 | РААБЕ Експерт

Архив август 2012

Очакваме нова СИДДО с Швейцария

Очакваме нова СИДДО с Швейцария
08
2012

Проектът беше одобрен от правителството

Проект за нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Швейцария беше одобрен от правителството. Причина за подмяната на документа са най-вече неактуалните икономически постановки и липсата на клауза за обмен на информация. Във всички...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия

Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия
08
2012

Новата спогодба прекратява действието на старата конвенция

От есента България ще прилага нова спогодба за социална сигурност с Република Сърбия. Законът за нейното ратифициране беше публикуван в брой 54 на Държавен вестник от 17 юли. Спогодбата влиза в сила от първия ден на втория месец, следващ месеца, в...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Новото в социалното осигуряване на съпрузите на лицата, упражняващи свободни професии и регистрирани земеделски/тютюнопроизводители

Новото в социалното осигуряване на съпрузите на лицата, упражняващи свободни професии и регистрирани земеделски/тютюнопроизводители
08
2012

Разпоредбата влиза в сила от 1-ви август 2012 г.

С нея се въвеждат принципите на Директива 2010/41/ЕС за равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица. Новата разпоредба въвежда в Кодекса за социално осигуряване право на съпрузите на лицата...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кои са представителите на работниците и служителите, и на работодателите на национално ниво?

Кои са представителите на работниците и служителите, и на работодателите на национално ниво?
08
2012

Избраните представителни организации ще ни представляват през следващите 4 години

Представителни организации на работниците и служителите на национално равнище: Конфедерация на независимите синдикати в България; Конфедерация на труда „Подкрепа“. Представителни организации на работодателите на национално равнища: Конфедерация на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Сделки ще се развалят само до 2 г. назад

Сделки ще се развалят само до 2 г. назад
08
2012

Защо пак ще променят Търговския закон?

Държавата най-сетне се зае да сложи край на измамите чрез фалити със задна дата. Сделки ще се развалят само до 2 години назад от датата, на която е подадена молба в съда за обявяване в неплатежоспособност на закъсало дружество. Промяната е заложена...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top